2015 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis [English]

Posted: 29.10.2015
Updated on: 15.03.2016

S.N.

Name 

Native 

T. S.

Chaturmas Place

Remarks

Chaturmasik Stay of Monks and Nuns of Terapanth Order for Vikram Samvat 2072 (2015 CE), Biratnagar, Nepal

1

Acharya Mahashraman

Sardarshahar

Biratnagar

43 Monks

2

Muni Dharmruchi

Momasar

669

Biratnagar

3

Muni Kamal Kumar

Gangashahar

690

Biratnagar

4

Muni Dhananjay Kumar

Sri Dungargarh

706

Biratnagar

5

Muni Rajkumar

Gangashahar

713

Biratnagar

6

Muni Dinesh Kumar

Tapra

728

Biratnagar

7

Muni Rishabh Kumar

Taranagar

730

Biratnagar

8

Muni Ashok Kumar

Suratgarh

749

Biratnagar

9

Muni Kumar Shraman

Ladnun

755

Biratnagar

10

Muni Jay Kumar

Tapra

761

Biratnagar

11

Muni Rajnish Kumar

Baytu

767

Biratnagar

12

Muni Komal Kumar

Umri

769

Biratnagar

13

Muni Alok Kumar

Lonar

770

Biratnagar

14

Muni Yogesh Kumar

Sujangarh

771

Biratnagar

15

Muni Jambu Kumar (Minjur)

Minjur

774

Biratnagar

16

Muni Kirti Kumar

Jasol

778

Biratnagar

17

Muni Vishrut Kumar

Jasol

779

Biratnagar

18

Muni Jitendra Kumar

Rasisar

783

Biratnagar

19

Muni Rohit Kumar

Tapra

786

Biratnagar

20

Muni Mudit Kumar

Bidasar

800

Biratnagar

21

Muni Mahavir Kumar

Falsund

802

Biratnagar

22

Muni Manan Kumar

Barpeta Road

804

Biratnagar

23

Muni Akshay Prakash

Ahmedabad

807

Biratnagar

24

Muni Akash Kumar

Cuttack

809

Biratnagar

25

Muni Nay Kumar

Jalgaon

811

Biratnagar

26

Muni Gautam Kumar

Birmaval

818

Biratnagar

27

Muni Sudhanshu Kumar

Birmaval

819

Biratnagar

28

Muni Mridu Kumar

Koshiwada

822

Biratnagar

29

Muni Gaurav Kumar

Ladnun

826

Biratnagar

30

Muni Him Kumar

Asadha

830

Biratnagar

31

Muni Hitendra Kumar

Sayra

832

Biratnagar

32

Muni Shubhankar

Sardarshahar

835

Biratnagar

33

Muni Anekant Kumar

Chennai

839

Biratnagar

34

Muni Vivek Kumar

Barpeta Road

841

Biratnagar

35

Muni Puneet Kumar

Balotara

843

Biratnagar

36

Muni Dhruv Kumar

Pachpadra

846

Biratnagar

37

Muni Lakshy Kumar

Kolhapaur

852

Biratnagar

38

Muni Maulik Kumar

Deshnok

853

Biratnagar

39

Muni Suvidhi Kumar

Sri Dungargardh

854

Biratnagar

40

Muni Vardhman Kumar

Hyderabad

855

Biratnagar

41

Muni Vinamra Kumar

Parlu

857

Biratnagar

42

Muni Prince Kumar

Padrada

859

Biratnagar

43

Muni Naman Kumar

Delhi

860

Biratnagar

44

Sadhvi Pramukha Kanak Prabha

Ladnun

Biratnagar

49 Nuns

45

Mukhya Niyojika sadhvi Vishrut Vibha

Ladnun

1582

Biratnagar

46

Sadhvi Jin Prabha

Ladnun

1342

47

Sadhvi Kalplata

Ladnun

1353

Biratnagar

At Jodhpur for Health reason

48

Sadhvi Sushma Kumari

Sardarshahar

1394

Biratnagar

49

Sadhvi Vimal Pragya

Bidasar

1404

Biratnagar

50

Sadhvi Chitra Lekha

Sujangarh

1443

Biratnagar

51

Sadhvi Vibha Shree

Gangashahar

1454

Biratnagar

At Jodhpur

52

Sadhvi Sharda Shree

Bhinasar

1477

Biratnagar

53

Sadhvi Anushasan Shree

Gangashahar

1493

Biratnagar

54

Sadhvi Labdhi Prabha

Titilagarh

1521

Biratnagar

55

Sadhvi Shrut Yasha

Ladnun

1541

Biratnagar

56

Sadhvi Mudit Yasha

Ladnun

1543

Biratnagar

57

Sadhvi Shubhra Yasha

Bidasar

1545

Biratnagar

58

Sadhvi Shital Yasha

Ratangarh

1549

Biratnagar

59

Sadhvi Rijubala

Sardarshahar

1553

Biratnagar

60

Sadhvi Savita Shree

Ladnun

1570

Biratnagar

61

Sadhvi Shashi Prabha

Ladnun

1573

Biratnagar

At Jodhpur

62

Sadhvi Jay Vibha

Gangashahar

1585

Biratnagar

63

Sadhvi Darshan Vibha

Dheenavas

1587

Biratnagar

64

Sadhvi Arogya Shree 

Momasar

1593

Biratnagar

65

Sadhvi Sunanda shree

Ladnun

1609

Biratnagar

66

Sadhvi Vandana Shree

Sri Dungargardh

1610

Biratnagar

At Jodhpur

67

Sadhvi Malay Shree

Jasol

1619

Biratnagar

68

Sadhvi Mallika Shree

Fatehgarh

1622

Biratnagar

69

Sadhvi Sudarshan Prabha

Momasar

1649

Biratnagar

70

Sadhvi Sumati Prabha

Sardarshahar

1650

Biratnagar

71

Sadhvi Sambhav Shree

Jasol

1680

Biratnagar

72

Sadhvi Tanmay Prabha

Pipad

1696

Biratnagar

73

Sadhvi Swastik Prabha

Ladnun

1713

Biratnagar

74

Sadhvi Kaushal Prabha

Gangashahar

1714

Biratnagar

75

Sadhvi Sumangal Prabha

Gangashahar

1721

Biratnagar

76

Sadhvi Chandrika Shree

Pune

1728

Biratnagar

77

Sadhvi Vishal Yasha

Sardarshahar

1737

Biratnagar

78

Sadhvi Charitra Yasha

Sardarshahar

1754

Biratnagar

79

Sadhvi Kartik Yasha

Pachpadra

1755

Biratnagar

80

Sadhvi Mimansa Prabha

Sardarshahar

1765

Biratnagar

81

Sadhvi Prabuddh Yasha

Parlu

1769

Biratnagar

82

Sadhvi Himanshu Prabha

Barpeta Road

1773

Biratnagar

83

Sadhvi Sambuddh Yasha

Jasol

1779

Biratnagar

84

Sadhvi Khyat Yasha

Jasol

1781

Biratnagar

85

Sadhvi Maitri Yasha

jasol

1784

Biratnagar

86

Sadhvi Pranjal Yasha

Balotara

1786

Biratnagar

87

Sadhvi Rajul Prabha

Bangalore

1799

Biratnagar

88

Sadhvi Chaitanya Prabha

Bangalore

1800

Biratnagar

89

Sadhvi Pushy Prabha

Gangashahar

1805

Biratnagar

90

Sadhvi Siddharth Prabha

Musalia

1809

Biratnagar

91

Sadhvi Vishal Prabha

Barpeta Road

1829

Biratnagar

92

Sadhvi Prafulla Prabha

Balotara

1832

Biratnagar

India. Delhi State. Chaturamas Stay.5

Monks 16 and Nuns 11

93

Mantri Muni Sumermal

Ladnun

558

Delhi (Shahdara)

7 Monks

94

Muni Udit Kumar

Sardarshahar

697

Delhi (Shahdara)

95

Muni Vijay Kumar

Sujangarh

684

Delhi (Shahdara)

96

Muni Pulkit Kumar

Lonar

772

Delhi (Shahdara)

97

Muni Anant Kumar

Fatehgarh

790

Delhi (Shahdara)

98

Muni Pratik Kumar

Bhilwara

844

Delhi (Shahdara)

99

Muni Ramya Kumar

Pachpadra

845

Delhi (Shahdara)

100

Muni Sumermal (Sudarshan)

Sujangarh

557

Delhi (Green Park)

5 Monks

101

Muni Tanmay Kumar

Ladnun

752

Delhi (Green Park)

102

Muni Jayant Kumar

Gangashahar

784

Delhi (Green Park)

103

Muni Anushasan Kumar

Koshiwada

821

Delhi (Green Park)

104

Muni Meru Kumar

Gangashahar

829

Delhi (Green Park)

105

Muni Kishanlal

Momasar

643

Delhi (Mehroli)

4 Monks

106

Muni Neeraj Kumar

Jaipur

768

Delhi (Mehroli)

107

Muni Saumya Kumar

Hissar

831

Delhi (Mehroli)

108

Muni Nikunj Kumar 

Bav

863

Delhi (Mehroli)

109

Sadhvi Sanghmitra

Sri Dungargardh

1170

Delhi (Preetampura)

7 Nuns

110

Sadhvi Sheel Prabha

Sardarshahar

1344

Delhi (Preetampura)

111

Sadhvi Suraj Yasha

Sardarshahar

1562

Delhi (Preetampura)

112

sadhvi Samadhi Prabha

Uchana Mandi

1732

Delhi (Preetampura)

113

Sadhvi Prasnna Yasha

Kalu

1774

Delhi (Preetampura)

114

Sadhvi Madhury Prabha

Kalu

1815

Delhi (Preetampura)

115

Sadhvi Kumud Prabha

Delhi

1846

Delhi (Preetampura)

116

Sadhvi Ravi Prabha

Ladnun

1319

Delhi (Rohini)

4 Nuns

117

Sadhvi Purnima Shree

Sardarshahar

1490

Delhi (Rohini)

118

Sadhvi Lok Yasha

Ratannagar

1526

Delhi (Rohini)

119

Sadhvi Kartvy Prabha

Kelwa

1731

Delhi (Rohini)

Rajasthan State: Chaturmasik Stay 68

Monks 70 and Nuns 279

Jodhpur Area: Chaturmasik Stay 13

Monks 17 and Nuns 50

120

Muni Prithviraj

Sri Dungargardh

563

Borawad

3 Monks

121

Muni Paras Kumar

Lachhuda

743

Borawad

122

Muni Atmanand

Sri Dungargardh

849

Borawad

123

Muni Sukhlal

Sujangarh

598

Ladnun (J.V.B.)

10 Monks

124

Muni Mohjeet Kumar

Rajgarh

701

Ladnun (J.V.B.)

125

Muni Mohanlal

Sadulpur

568

Ladnun (J.V.B.)

126

Muni Ridhkaran

Sujangarh

552

Ladnun (J.V.B.)

127

Muni Devraj

Sayra

650

Ladnun (J.V.B.)

128

Muni Jindas

Sisay

707

Ladnun (J.V.B.)

129

Muni Madhu Kumar

Sardarshahar

717

Ladnun (J.V.B.)

130

Muni Bhavy Kumar

Bhinasar

796

Ladnun (J.V.B.)

131

Muni Kanti Kumar

Tapra

803

Ladnun (J.V.B.)

132

Muni Jayesh Kumar

Mumbai

861

Ladnun (J.V.B.)

133

Muni Vimal Kumar

Taranagar

666

Chhoti Khatu

4 Monks

134

Muni Madhur Kumar

Balotara

760

135

Muni Akshay Kumar

Balotara

777

136

Muni Dhanya Kumar

Bidasar

799

137

Sadhvi Vinay Shree

Borawad

1182

Jodhpur

5 Nuns

138

Sadhvi Pavan Prabha

Sri Dungargardh

1475

139

Sadhvi Prabodh Yasha

Udasar

1624

140

Sadhvi Aatm Yasha

Shahada

1704

141

Sadhvi Ramya Prabha

Gangashahar

1831

142

Sadhvi Jasvati

Sardarshahar

1251

Ladnun (Seva Kendra)

9 Nuns

143

Sadhvi Suraj Kumari

Sadulpur

1190

144

Sadhvi Sheelvati

Ladnun

1330

145

Sadhvi Kalpana Shree

Adsar

1385

146

Sadhvi Jyotsna Kumari

Gangashahar

1430

147

Sadhvi Rishabh Prabha

Sardarshahar

1468

148

sadhvi Kumud Yasha

Ladnun

1536

149

Sadhvi Anekant Prabha

Ahmedabad

1632

150

Sadhvi Akshay Prabha

Bav

1790

151

Sadhvi Shubhvati

Sisay

1265

Asdha

4 Nuns

152

Sadhvi Sanvar Prabha

Nokha

1551

153

Sadhvi Sampurn Yasha

Sardarshahar

1633

154

Sadhvi Maulik Yasha

Tapra

1725

155

Sadhvi Gulabkanwar

Sardarshahar

1267

Jodhpur (Sardarpura)

5 NUns

156

Sadhvi Bhanu Kumari

Sardarshahar

1239

157

Sadhvi Hem Rekha

Ladnun

1496

158

Sadhvi Prasnna Prabha

Jasol

1652

159

Sadhvi Ritu Yasha

jasol

1742

160

Sadhvi Chandanbala

Delhi

1294

Pali

5 Nuns

161

Sadhvi Vardhaman Shree

Delhi

1411

162

Sadhvi Raj Shree

Surat

1623

163

Sadhvi Samiksha Prabha

Pachpadra

1727

164

Sadhvi Siddhi Yasha

Sujangarh

1750

165

Sadhvi Shivmala

Tamkor

1350

Kanana

4 Nuns

166

Sadhvi Amit Rekha

Kavas

1522

167

Sadhvi Manisha Prabha

Asotara

1679

168

Sadhvi Arham Prabha

Kanana

1706

169

Sadhvi Madhu Rekha

Gangashahar

1367

170

Sadhvi Savita Shree (Sardarshahar)

Sardarshahar

1429

171

Sadhvi Suvrat Yasha

Sardarshahar

1555

172

Sadhvi Madhu Yasha

Gangashahar

1630

173

Sadhvi Pramod Shree

Pachpadra

1373

Pachpadra

5 Nuns

174

Sadhvi Dhan Kumari

Sardarshahar

1174

175

Sadhvi Vijay Prabha

Balotara

1511

176

Sadhvi Adarsh Prabha

Balotara

1569

177

Sadhvi Jayant Prabha

Pachpadra

1738

178

Sadhvi Kanak Rekha

Sri Dungargardh

1383

Jasol

4 Nuns

179

Sadhvi Gunpreksha

Udasar

1463

180

Sadhvi Sanvar Vibha

Shahada

1588

181

Sadhvi Keval Prabha

Chembur

1693

182

Sadhvi Sangh Prabha

Rajaldesar

1433

Barmer

5 Nuns

183

Sadhvi Akhil Yasha

jasol

1681

184

Sadhvi Mridu Prabha

jasol

1684

185

Sadhvi Kartvy Yasha

Jasol

1780

186

Sadhvi Pranshu Prabha

Balotara

1823

Bikaner Area: Chaturmasik Place-29

Monks 25 and Nuns 154

187

Muni Rajkaran

Gangashahar

565

Gangashahar

6 Monks

188

Muni Munivrat

Gangashahar

676

189

Muni Shanti Kumar

Sujangarh

685

190

Muni Shreyans Kumar

Gangashahar

691

191

Muni Vimal Vihari

Tamkor

764

192

Muni Piyush Kumar

Gangashahar

782

193

Muni Tarachand

Rasisar

579

Sardarshahar

4 Monks

194

Muni Sumati Kumar

Gangashahar

716

195

Muni Devarya Kumar

Bhusaval

776

196

Muni Aditya Kumar

Gangashahar

820

197

Muni Vatsraj

Ladnun

601

Momasar

3 Monks

198

Muni Devendra Kumar

Tamkor

741

199

Muni Arjav Kumar

Sri Dungargardh

836

200

Muni Panmal

Gangashahar

613

Gangashahar (Shktipeeth)

3 Monks

201

Muni Girish Kumar

Bhabhar

758

202

Muni Vineet Kumar

Pachpadra

788

203

Muni Vijayraj

Rajgarh

621

Parihara

2 Monks

204

Muni Nirmal Kumar

Rajgarh

721

205

Muni Jambu Kumar

Sardarshahar

740

Chhapar

4 Monks

206

Muni Manas Kumar

Sisay

753

207

Muni Vikas Kumar

Rajaldesar

817

208

Muni Dhaval Kumar

Tosham

842

209

Muni Himanshu Kumar

Asadha

763

Kalu

3 Monks

210

Muni Hemant Kumar

Asadha

833

211

Jigyasu Kumar

Asadha

848

212

Sadhvi Pankumari (First)

Sri Dungargardh

1070

Bikaner (Tulsi S. Kendra)

4 Nuns

213

Sadhvi Param Yasha

Bidasar

1514

214

Sadhvi Vinmra Yasha

Gangashahar

1646

215

Sadhvi Mukti Prabha

Sri Dungargardh

1702

216

Sadhvi Mohan Kumari

Rajaldesar

1116

Bhinasar

5 Nuns

217

Sadhvi Basant Prabha

Rajaldesar

1334

218

Sadhvi Sanklp Shree

Kunauli Bazar

1459

219

Sadhvi Kalpmala

Gangashahar

1561

220

Sadhvi Rohit Yasha

Pachpadra

1753

221

Sadhvi Vijay Shree

Sardarshahar

1145

Udasar 

4 Nuns

222

Sadhvi Urmila Kumari

Gangashahar

1401

223

Sadhvi Mridul Yasha

Borawad

1687

224

Sadhvi Gyan Yasha

Baytu

1775

225

Sadhvi Pankumari (Second)

Sri Dungargardh

1149

Lunkaransar

5 Nuns

226

Sadhvi Mula

Fatehgarh

1207

227

Sadhvi Mangal Yasha

Fatehgarh

1527

228

Sadhvi Jeet Yasha

Sri Dungargardh

1715

229

Sadhvi Apurv Yasha

Pachpadra

1751

230

Sadhvi Hulasa

Gangashahar

1172

Deshnok

4 Nuns

231

Sadhvi Jyoti Shree

Sri Dungargardh

1313

232

Sadhvi Samyktva Prabha

Sri Dungargardh

1664

233

Sadhvi Jitendra Prabha

Sri Dungargardh

1824

234

Sadhvi Ram Kumari

Ladnun

1203

Joravarpura

5 Nuns

235

Sadhvi Prgyavati

Bav

1376

236

Sadhvi Kirti Prabha

Ladnun

1722

237

Sadhvi Mayank Yasha

Sardarshahar

1760

238

Sadhvi Prashant Yasha

Asadha

1789

239

Sadhvi Rajimati

Ratangarh

1222

Nokha Mandi

8 Nuns

240

Sadhvi Kan Kumari

Churu

1126

241

Sadhvi Man Kumari

Churu

1133

242

Sadhvi Karuna Shree

Sujangarh

1326

243

Sadhvi Samta Shree

Rajaldesar

1343

244

Sadhvi Kusum Prabha

Charbhuja

1698

245

Sadhvi Pulkit Yasha

Pachpadra

1739

246

Sadhvi Prabhat Prabha

Bikaner

1804

247

Sadhvi Ratan Shree

Sri Dungargarh

1230

Pilibanga

6 Nuns

248

Sadhvi Suvrata

Sri Dungargarh

1279

249

Sadhvi Kulbala

Sri Dungargah

1364

250

Sadhvi Suman Prabha

Sri Dungargarh

1365

251

Sadhvi Kartik Prabha

Boraj

1825

252

Sadhvi Chintan Prabha

Boraj

1827

253

Sadhvi Mainraya

Kesur

1245

Bikaner (Lal Kothi)

10 Nuns

254

Sadhvi Jay Shree

Rajaldesar

1246

255

Sadhvi Kamal Prabha

Boraj

1333

256

Sadhvi Sanveg Shree

Sri Dungargarh

1413

257

Sadhvi Priydarshana

Suratgarh

1456

258

Sadhvi Vivek Shree

Charwas

1481

259

Sadhvi Maryada Prabha

Koyal

1699

260

Sadhvi Arogya Yasha

Pachpadra

1778

261

Sadhvi Jagat Yasha

Pachpadra

1785

262

Sadhvi Shatabdi Prabha

Arani

1841

263

Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh)

Rajgarh

1284

Gangashahar (Sevakendra)

22 Nuns

264

Sadhvi Jinbala

Gangashahar

1452

265

Sadhvi Prakashvati

Sisay

1259

266

Sadhvi Vijay Shree

Sardarshahar

1063

267

Sadhvi Chetna Shree

Sardarshahar

1118

268

Sadhvi Vijay Kumari

Chhapar

1235

269

Sadhvi Gyanvati

Ladnun

1287

270

Sadhvi Madhumati

Tamkor

1289

271

Sadhvi Ashavati

Nokha

1298

272

Sadhvi Labhvati

Bav

1362

273

Sadhvi Deepmala

Shree Ganganagar

1417

274

Sadhvi Nirmal Yasha

Sardarshahar

1542

275

Sadhvi Jayantmala

Tapra

1568

276

Sadhvi Kushal Vibha

Chas Bokaro

1584

277

Sadhvi Manu Yasha

Lachhuda

1606

278

Sadhvi Karuna Prabha

Gangashahar

1676

279

Sadhvi Sanklp Prabha

Balotara

1677

280

Sadhvi Neeti Prabha

Pipad

1694

281

Sadhvi Kanta Shree

Ratangarh

1716

282

Sadhvi Bhvya Prabha

Titilagarh

1803

283

Sadhvi Sagar Prabha

Churu

1812

284

Sadhvi Gambhir Prabha

Nokha

1817

285

Sadhvi Suman Shree

Bidasar

1285

Ratangarh

4 Nuns

286

Sadhvi Surekha

Charwas

1420

287

Sadhvi Madhur Lata

Ramsingh ka Gura

1503

288

Sadhvi Manan Prabha

Udasar

1576

289

Sadhvi Vinay Shree (Second)

Sri Dungargarh

1286

Shree Ganganagar

4 Nuns

290

Sadhvi Jagvtsala

Bidasar

1439

291

Sadhvi Atul Prabha

Dahod

1653

292

Sadhvi Pavan Yasha

Jasol

1783

293

Sadhvi Lajjavati

Sardarshahar

1304

Rajgarh

4 Nuns

294

Sadhvi Lavany Shree

K.G.F.

1375

295

Sadhvi Mukti Shree

Fatehgarh

1499

296

Sadhvi Siddhant Shree 

Madka

1691

297

Sadhvi Sanyam Shree

Ratangarh

1315

Rajaldesar (Seva Kendra)

10 Nuns

298

Sadhvi Sudha Shree

Sardarshahar

1302

299

Sadhvi Rijumati

Momasar

1316

300

Sadhvi Prabha Shree

Bav

1359

301

Sadhvi Laghima Shree

Sardarshahar

1395

302

Sadhvi Prem Prabha

Ladnun

1520

303

Sadhvi Sahaj Prabha

Tapra

1567

304

Sadhvi Manan Yasha

Lachhuda

1686

305

Sadhvi Pranav Yasha

Bagumunda

1747

306

Sadhvi Prasiddhi Prabha

Tapra

1810

307

Sadhvi Tilak Shree

Sujangarh

1327

Nohar

3 Nuns

308

Sadhvi Mahima Shree

Balotara

1708

309

Sadhvi Nirnay Prabha

Balotara

1822

310

Sadhvi Shanta Kumari

Gangashahar

1371

Kishangarh

4 Nuns

311

Sadhvi Chandravati

Gangashahar

1357

312

Sadhvi Lalit Yasha

Chennai

1614

313

Sadhvi Lokottar Prabha

Gangashahar

1818

314

Sadhvi Kirtilata

Bangalore

1408

Sardarshahar

4 Nuns

315

Sadhvi Shantilata

Bangalore

1410

316

Sadhvi Punam Prabha

Bangalore

1556

317

Sadhvi Shreshth Prabha

Bangalore

1654

318

Sadhvi Nirvan Shree

Sri Dungargarh

1409

Bidasar (Seva Kendra)

21 Nuns

319

Sadhvi Ajit Prabha

Lava Sardargarh

1139

320

Sadhvi Bhagvati

Bav

1292

321

Sadhvi Man Kumari

Bidasar

959

322

Sadhvi Pan Kumari

Jaipur

1127

323

Sadhvi Rai Kumari

Jaipur

1131

324

Sadhvi Shashi Prabha

Jaipur

1168

325

Sadhvi Gun Shree

Ladnun

1224

326

Sadhvi Madan Shree

Bidasar

1244

327

Sadhvi Vasumati

Sardarshahar

1250

328

Sadhvi Indumati

Abhor Mandi

1275

329

Sadhvi Shraddha Shree

Udaipur

1309

330

Sadhvi Kul Prabha

Bidasar

1339

331

Sadhvi Riju Pragya

 Bav

1448

332

Sadhvi Deep Yasha

Dhulia

1525

333

Sadhvi Kirti Yasha

Gangashahar

1537

334

Sadhi Yogkshem Prabha

Bav

1558

335

Sadhvi Lavany Prabha

Charbhuja

1600

336

Sadhvi Kundan Yasha

Sri Dungargarh

1627

337

Sadhvi Mudit Prabha

Gangashahar

1662

338

Sadhvi Madhur Prabha

Chennai

1806

339

Sadhvi Ujjwal Rekha

Sardarshahar

1421

Sri Dungargargh (Seva Kendra)

17 Nuns

340

Sadhvi Bidama

Pipli

1100

341

Sadhvi Chand Kumari

Ratannagar

1128

342

Sadhvi Riju Shree

Sri Dungargarh

1325

343

Sadhvi Kala Shree

Sujangarh

1329

344

Sadhvi Mukti Prabha

Sirsa

1377

345

Sadhvi Kalyan Mitra

Gangashahar

1400

346

Sadhvi Arhat Prabha

Sardarshahar

1446

347

Sadhvi Amrit Prabha

Sardarshahar

1469

348

Sadhvi Amrit Prabha

Sardarshahar

1524

349

Sadhvi Sampat Prabha

Sri Dungargarh

1559

350

Sadhvi Smit Prabha

Jasol

1611

351

Sadhvi Gaurav Prabha

Jasol

1613

352

Sadhvi Keval Yasha

Bhuj

1642

353

Sadhvi Sanvar Yasha

Kavas

1643

354

Sadhvi Hem Prabha

Samdari

1768

355

Sadhvi Namra Prabha

Sardarshahar

1830

356

Sadhvi Mangal Prabha

Ladnun

1441

Churu

4 Nuns

357

Sadhvi Suman Kumari

Chhapar

1390

358

Sadhvi Sam Prabha

Momasar

1579

359

Sadhvi Pranav Prabha

Bidasar

1826

360

Sadhvi Rati Prabha

Balotara

1513

Taranagar

3 Nuns

361

Sadhvi Kala Prabha

Balotara

1509

362

Sadhvi Manogya Yasha

Tapra

1743

363

Sadhvi Prabal Yasha

Chhapar

1535

Sadulpur

3 Nuns

364

Sadhvi Saurabh Prabha

Dhulia

1509

365

Sadhvi Suyash Prabha

Dhulia

1743

Udaipur Area Chaturmasik Place-17

Monks--22 Nuns--35

366

Muni Jatanmal

Ladnun

602

2 Monks

367

Muni Anand Kumar

Kalu

751

368

Muni Rakesh Kumar

Sujangarh

603

Udaipur

3 Monks

369

Muni Sudhakar

Rajaldesar

793

370

Muni Deep Kumar

Rajgarh

812

371

Muni Harshlal

Lachhuda

611

Nathdwara

2 Monks

372

Muni Yashwant Kumar

Jasol

791

373

Muni Suresh Kumar

Harnava

659

Bhilwara

3 Monks

374

Muni Sambodh Kumar

Adasar

787

375

Muni Paavan Kumar

Lunkaransar

862

376

Muni Bhavbhuti

Kankroli

660

Bhim

2 Monks

377

Muni Siddharth Kumar

Korda

813

378

Muni Ravindra Kumar

Gogunda

665

Deogarh

3 Monks

379

Muni Dinkar

Ladnun

816

380

Muni Shantipriy

Deoria

823

381

Muni Darshan Kumar

Lava Sardargarh

735

Chittorgarh

2 Monks

382

Muni Atul Kumar

Jagrao

837

383

Muni Arhat Kumar

Padrada

736

Asind

3 Monks

384

Muni Chaitany Kumar

Gangashahar

718

385

Muni Bharat Kumar

Amalner

795

386

Muni Prithviraj

Jasol

762

Gangapur

2 Monks

387

Muni Ajay Prakash

Pipad City

805

388

Sadhvi Dhan Shree

Sardarshahar

1266

Pur

4 Nuns

389

Sadhvi Sheel Yasha

Sandva

1548

390

Sadhvi Salil Yasha

Asadha

1682

391

Sadhvi Vidit Prabha

Sayra

1840

392

Sadhvi Kanak Shree (Ladnun)

Ladnun

1278

Kankroli

6 Nuns

393

Sadhvi Veena Kumari

Sardarshahar

1392

394

Sadhvi Madhulata

Gangashahar

1453

395

Sadhvi Madhulekha

Gangashahar

1560

396

Sadhvi Sanyam Prabha

Sardarshahar

1596

397

Sadhvi Samiti Prabha

Amba Jogai

1816

398

Sadhvi Gunmala

Udaipur

1291

Lava Sardargarh

3 Nuns

399

Sadhvi Shanti Prabha

Rajaldesar

1577

400

Sadhvi Preksha Prabha

Rajnagar

1764

401

Sadhvi Vishad Pragya

Bidasar

1403

Nandeshma

4 Nuns

402

Sadhvi Prasham Yasha

Jeto Mandi

1640

403

Sadhvi Shreyas Prabha

Nandeshma

1720

404

Sadhvi Mandar Prabha

Jasol

1807

405

Sadhvi Kundan Rekha

Hissar

1427

Amet

4 Nuns

406

Sadhvi Saubhagy Yasha

Sardarshahar

1605

407

Sadhvi Kalyan Yasha

Bhiwani

1657

408

Sadhvi Sumedha Shree

Titilagarh

1707

409

Sadhvi Puny Prabha

Barmer

1400

Kelwa

5 Nuns

410

Sadhvi Darshan Prabha

Barmer

1510

411

Sadhvi Nirmal Prabha

Barmer

1647

412

Sadhvi Jin Yasha

Sardarshahar

1745

413

Sadhvi Vidhi Prabha

Kanana

1772

414

Sadhvi Som Yasha

Gangashahar

1517

Aakola

5 Nuns

415

Sadhvi Saral Yasha

Momasar

1604

416

Sadhvi Rishi Prabha

Gangashahar

1660

417

Sadhvi Gaurav Yasha

Fatehgarh

1685

418

Sadhvi Navin Prabha

Fatehgarh

1811

419

Sadhvi Ujjwal Prabha

Lonar

1601

Gogunda

4 Nuns

420

Sadhvi Anupreksha Shree

Lonar

1602

421

Sadhvi Vineet Yasha

Sujangarh

1629

422

Sadhvi Sanmati Prabha

Bhusaval

1729

Jaipur Ajmer Kota Area Chaturmasik Place--8 

Monks--6  Nuns--40

423

Muni Manilal

Sardarshahar

645

Gopalpura Bye Pass (Jaipur)

4 Monks

424

Muni Dharmesh Kumar

Kanjivaram

742

425

Muni Vinod Kumar

Churu

765

426

Muni Kushal Kumar

Ratlam

815

427

Muni Ramesh Kumar

Sardarshahar

715

Sawai Madhopur (Adarshnagar)

2 Nuns

428

Muni Hemraj

Sri Dungargarh

429

Sadhvi Chand Kumari

Ladnun

1202

Ajmer

6 Nuns

430

Sadhvi Rakesh Kumari (Rajaldesar)

Rajaldesar

1272

431

Sadhvi Vivek Shree

Fatehgarh

1311

432

Sadhvi Manjubala

Momasar

1348

433

Sadhvi Titiksha Shree

Chennai

1397

434

Sadhvi Pallav Prabha

Bidasar

1819

435

Sadhvi Ratan Shree

Ladnun

1226

Jaipur (Milap Bhawan)

5 Nuns

436

Sadhvi Ramavati

Bidasar

1356

437

Sadhvi Him Shree

Sardarshahar

1480

438

Sadhvi Mukti Yasha

Ratangarh

1547

439

Sadhvi Chaitany Yasha

Sayra

1762

440

Sadhvi Ashok Shree

Sardarshahar

1300

Jaipur (Anuvibha)

7 Nuns

441

Sadhvi Chinmay Prabha

Nathdwara

1531

442

Sadhvi Manju Yasha

Bidasar

1546

443

Sadhvi Charu Prabha

Ratangarh

1620

444

Sadhvi Indu Prabha

Balotara

1820

445

Sadhvi Shukla Prabha

Sardarshahar

1473

Medical

446

Sadhvi Saumya Yasha

Dhulia

1529

Medical

447

Sadhvi Jay Prabha

Sri Dungargarh

1314

Byavar

5 Nuns

448

Sadhvi Shashi Rekha

Bav

1360

449

Sadhvi Mriduala Kumari

Chikmanglur

1393

450

Sadhvi Kant Prabha

Udasar

1590

451

Sadhvi Rohit Prabha

Churu

1821

452

Sadhvi Kamal Prabha

Ladnun

1321

Jaipur (Shyamnagar)

12 Nuns

453

Sadhvi Satya Prabha

Deogarh

1331

454

Sadhvi Akalkanwar

Jodhpur

1238

455

Sadhvi Lalitkala

Gangashahar

1451

456

Sadhvi Dhyan Prabha

Chennai

1580

457

Sadhvi Yog Prabha

Gangashahar

1598

458

Sadhvi Saras Prabha

Balotara

1612

459

Sadhvi Shrut Prabha

Kalyanpura

1675

460

Sadhvi Manjula Shree

Balotara

1709

461

Sadhvi Lakshya Prabha

Marwad Junction

1719

462

Sadhvi Navya Prabha

Marwad Junction

1798

463

Sadhvi Samriddhi Prabha

Lunkaransar

1801

464

Sadhvi Jin Rekha

Gangashahar

1368

Kota

5 Nuns

465

sadhvi Madhur Yasha

Gangashahar

1528

466

Sadhvi Shwet Prabha

Tamkor

1572

467

Sadhvi Dhaval Prabha

Baytu

1599

468

Sadhvi Mardav Yasha

Baytu

1748

Hariyana State Chaturmasik Place-10

Monks--6 Nuns--48

469

Muni Dharmchand (Peeyush)

Gangashahar

585

Adampur Mandi

3 Monks

470

Muni Rashmi Kumar

Gangashahar

780

471

Muni Priyanshu Kumar

Mysore

858

472

Muni Kuldeep Kumar

Sardarshahar

727

Hansi

3 Monks

473

Muni Sambhav Kumar

Gangashahar

722

474

Muni Mukul Kumar

Pithas

785

475

Sadhvi Raj Kumari

Nohar

1185

Sirisa

8 Nuns

476

Sadhvi Jay Shree (Nohar)

Nohar

1183

477

Sadhvi Rama Kumari 

Nohar

1256

478

Sadhvi Jaymala

Nohar

1288

479

Sadhvi Hemlata

Vela

1502

480

Sadhvi Dharm Yasha

Bidasar

1515

481

Sadhvi Archana Shree

Surat

1695

482

Sadhvi unnat Yasha

Samdari

1776

483

Sadhvi Mohan Kumari (Sri Dungargarh)

Sri Dungargarh

1192

Sivani

5 Nuns

484

Sadhvi Premlata

Sri Dungargarh

1354

485

Sadhvi Garima Shree

Ladnun

1396

486

Sadhvi Lok Prabha

Ladnun

1471

487

Sadhvi Laghav Prabha

Bangalore

1842

488

Sadhvi Kanchan Kumari (Ladnun)

Ladnun

1205

Rohtak

4 Nuns

489

Sadhvi Siddh Prabha

Ramsingh ka Gura

1591

490

Sadhvi Malay Yasha

Udhana

1621

491

Sadhvi Ashtha Prabha

Ramsingh ka Gura

1700

492

Sadhvi Bhagwati

Sri Dungargarh

1248

Hissar

10 Nuns

493

Sadhvi Prasham Rati

Taranagar

1336

494

Sadhvi Manju Kumari

Sri Dungargarh

1273

495

Sadhvi Sharad Prabha

Ladnun

1472

496

Sadhvi Amit Yasha

Gangashahar

1575

497

Sadhvi Parimal Prabha

Gangashahar

1592

498

Sadhvi Karuny Prabha

Sri Dungargarh

1668

499

Sadhvi Sangit Prabha

Jasol

1678

500

Sadhvgi Som Shree

Lonar

1692

501

Sadhvi Bhvya Yasha

Jasol

1782

502

Sadhvi Chandrakala

Hissar

1253

Narvana

4 Nuns

503

Sadhvi Pratibha Shree

Gangashahar

1447

504

Sadhvi Vikas Prabha

Gangashahar

1659

505

Sadhvi Pulkit Prabha

Barpeta Road

1814

506

Sadhvi Saroj Kumari

Mumbai

1276

Tohana

6 Nuns

507

Sadhvi Chandralekha

Ladnun

1380

508

Sadhvi Prabhavana Shree

Tamkor

1398

509

Sadhvi Som Prabha

Ladnun

1442

510

Sadhvi Puny Yasha

Bidasar

1516

511

Sadhvi Bodhi Prabha

Bhinasar

1833

512

Sadhvi Suprabha

Sri Dungargarh

1282

Bhiwani

7 Nuns

513

Sadhvi Gyan Prabah

Sardarshahar

1306

514

Sadhvi Kirti Shree

Taranagar

1323

515

Sadhvi Manisha Shree

Charwas

1478

516

Sadhvi Udit Yasha

Jasol

1618

517

Sadhvi Vasudha Shree

surat

1670

518

Sadhvi Mukul Yasha

Asotara

1736

519

Sadhvi Ujjwal Kumari

Sisay

1283

Uklana Mandi

4 Nuns

520

Sadhvi Suraj Prabha

Tamkor

1487

521

Sadjhvi Lavanya Yasha

Tamkor

1638

522

Sadhvi Naitik Prabha

Sindhnur

1844

Union Territory Chaturmasik Place--1

Monks--2

523

Muni Vinay Kumar

Sardarshahar

655

Chandigarh

2 Monks

524

Muni Abhay Kumar

Sardarshahar

675

Punjab State: Chaturmasik Place--11

Nuns--47

525

Sadhvi Man Kumari (Sardarshahar)

Sardarshahar

1177

Sangrur

5 Nuns

526

Sadhvi Kushal Pragya

Sujangarh

1445

527

Sadhvi Kirti Rekha

Umara

1462

528

Sadhvi Kamal Yasha

Momasar

1483

529

Sadhvi Indu Yasha

Sardarshahar

1626

530

Sadhvi Vidhyavati (First)

Sri Dungargarh

1231

Budhlada

4 Nuns

531

Sadhvi Divya Prabha

Gogunda

1432

532

Sadhvi Surya Yasha

Sri Dungargarh

1518

533

Sadhvi Prashast Prabha

Asotara

1808

534

Sadhvi Yashodhara

Ladnun

1281

Sunam

6 Nuns

535

Sadhvi Neeti Shree

Deogarh

1324

536

Sadhvi Anand Prabha

Hissar

1428

537

Sadhvi Amrit Yasha

Ladnun

1534

538

Sadhvi Riju Yasha

Parihara

1539

539

Sadhvi Tarun Yasha

Jasol

1683

540

Sadhvi Manju Prabha

Chhapar

1332

Ahmadgarh Mandi

4 Nuns

541

Sadhvi Manjulata

Ladnun

1500

542

Sadhvi Guru Yasha

Ladnun

1574

543

Sadhvi Riddhi Shree

Mujjafarnagar

1744

544

Sadhvi Amit Prabha

Bidasar

1340

Jeto Mandi

5 Nuns

545

Sadhvi Kanchanmala

Sardarshahar

1355

546

Sadhvi Dhruvrekha

Sardarshahar

1436

547

Sadhvi Nay Shree

Charwas

1479

548

Sadhvi Riju Prabha

Sakri

1828

549

Sadhvi Madhubala 

Momasar

1347

Ramamandi

5 Nuns

550

Sadhvi Vigyan Shree

Sujangarh

1382

551

Sadhvi Maryada Shree

Gogunda

1497

552

Sadhvi Saubhagy Shree

Rajaldesar

1672

553

Sadhvi Manajul Yasha

Asadha

1788

554

Sadhvi Sanyam Prabha

Hansi

1378

Jagrao

4 Nuns

555

Sadhvi Shashikala

Hansi

1482

556

Sadhvi Ujjwal Yasha

Hansi

1735

557

Sadhvi Chinmay Prabha

Hansi

1836

558

Sadhvi Kamal Rekha

Ladnun

1422

Tapamandi

3 Nuns

559

Sadhvi Lalit Rekha

Chhoti Khatu

1533

560

Sadhvi Chandra Yasha

Ladnun

1645

561

Sadhvi Jagat Prabha

Hissar

1484

Lehragaga

3 Nuns

562

Sadhvi Sulekha Shree

Hissar

1486

563

Sadhvi Mandar Yasha

Hissar

1837

564

Sadhvi Sanaym Lata

Barmer

1512

Govindgarh

3 Nuns

565

Sadhvi Chaitya Prabha

Sri Dungargarh

1616

566

Sadhvi Mardav Shree

Barmer

1648

567

Sadhvi Shubh Prabha

Rajgarh

1578

Ludhiyana

5 Nuns

568

Sadhvi Kant Yasha

Taranagar

1563

569

Sadhvi Niyati Prabha

Asind

1595

570

Sadhvi Atul Yasha

Asind

1663

571

Sadhvi Mansvi Prabha

Bangalore

1845

Gujrat State: Chaturmasik Place--8

Monks-6 Nuns-21

572

Muni Munisuvrat

Bidasar

689

Kamrej

2 Monks

573

Muni Mangal Prakash

Asind

806

574

Muni Jinesh Kumar

Jasol

729

Gandhidham

2 Monks

575

Muni Parmanand

Gangashahar

576

Muni Tatvaruchi

Amet

733

Disa

2 Monks

577

Muni Prabodh Kumar

Shahada

810

578

Sadhvi Ram Kumari

Sardarshahar

1155

Ahmedabad

5 Nuns

579

Sadhvi Vinay Prabha

Sardarshahar

1467

580

Sadhvi Aatm Prabha

Sardarshahar

1554

581

Sadhvi Suvidhi Prabha

Sri Dungargarh

1666

582

Sadhvi Moksh Prabha

Gwalior

1813

583

Sadhvi Kailashvati

Sisay

1260

Udhana

5 Nuns

584

Sadhvi Lalita Shree

Tamkor

1418

585

Sadhvi Pankaj Shree

Ladnun

1498

586

Sadhvi Sharda Prabha

Badanikala

1718

587

Sadhvi Samyktva Yasha

Samdari

1759

588

Sadhvi Sadhana Shree

Sardarshahar

1301

Surat

4 Nuns

589

Sadhvi Vimal Prabha

Bidasar

1363

590

Sadhvi Sanmati Shree

Sardarshahar

1476

591

Sadhvi Jagrit Yasha

Nokha

1688

592

Sadhvi Labdhi Shree

Ahmedabad

1437

Ahmedabad (Shahibag)

3 Nuns

593

Sadhvi Hem Yasha

Ahmedabad

1538

594

Sadhvi Aradhana Shree

Ahmedabad

1690

595

Sadhvi Kundan Prabha

Udasar

1444

Bhuj

4 Nuns

596

Sadhvi Vidhyut Prabha

Momasar

1474

597

Sadhvi Kiran Yasha

Kantabhanji

1607

598

Sadhvi Charitra Prabha

Jasol

1631

Maharashtra State: 12 Chaturmas

Monks--13 Nuns--38

599

Muni Mahendra Kumar

Mumbai

658

Munbai (Vile Parle)

6 Monks

600

Muni Ajit Kumar

Gangashahar

714

601

Muni Amrit Kumar

Jhabua

744

602

Muni Abhijit Kumar

Bav

808

603

Muni Jagrit Kumar

Bav

840

604

Muni Siddh Kumar

Mumbai

847

605

Muni Sanjay Kumar

Diver

681

Thane

3 Monks

606

Muni Prasnaa Kumar

Diver

708

607

Muni Prakash Kumar

Diver

699

608

Muni Ranjeet Kumar

Rajaldesar

693

Aurngabad

2 Monks

609

Muni Ramniy Kumar

Chhapar

851

610

Muni Swastik Kumar

Ladnun

798

Jalgaon

2 Monks

611

Muni Suparshwa Kumar

Ladnun

856

612

Sadhvi Nagina

Tadgarh

1214

Mumbai (Vashi)

5 Nuns

613

Sadhvi Padmavati

Shahada

1221

614

Sadhvi Gaveshana Shree

Samdari

1507

615

Sadhvi Meru Prabha

koppal

1673

616

Sadhvi Mayank Prabha

Shahada

1705

617

Sadhvi Vidhyavati (Second)

Sri Dungargarh

1252

Pune

5 Nuns

618

Sadhvi Priyvanda

Chennai

1407

619

Sadhvi Prerna Shree

Chennai

1506

620

Sadhvi Mridu Yasha

Balotara

1617

621

Sadhvi Riddhi Yasha

Chennai

1757

622

Sadhvi Lalit Prabha

Sardarshahar

1320

Dombivali

3 Nuns

623

Sadhvi Amit Shree

Sardarshahar

1485

624

Sadhvi Divya Yasha

Bagumunda

1746

625

Sadhvi Saraswati

Hansi

1358

Bhayandar

5 Nuns

626

Sadhvi Samveg Prabha

Lunkaransar

1381

627

Sadhvi Nandita Shree

Jasol

1723

628

Sadhvi Tarun Prabha

Jasol

1724

629

Sadhvi Labdhi Yasha

jasol

1777

630

Sadhvi Somlata

Gangashahar

1370

Mumbai (Kandivali)

5 Nuns

631

Sadhvi Shakuntala

Balotara

1431

632

Sadhvi Sanchit Yasha

Sardarshahar

1564

633

Sadhvi Jagrit Prabha

Sindhikela

1671

634

Sadhvi Rakshit Yasha

Jodhpur

1793

635

Sadhvi Sangit Shree

Sri Dungargarh

1412

Mumbai (Kalbadevi)

4 Nuns

636

Sadhvi Shanti Prabha

Ladnun

1470

637

Sadhvi Kamal Vibha

Sri Dungargarh

1586

638

Sadhvi Mudita Shree

Charbhuja

1701

639

Sadhvi Madhusmtia

Sardarshahar

1435

Ichalkaranji

7 Nuns

640

Sadhvi Swasth Prabha

Sardarshahar

1594

641

Sadhvi Bhav Yasha

Kalu

1608

642

Sadhvi Vineet Prabha

Adasar

1635

643

Sadhvi Kul Vibha

Bidasar

1636

644

Sadhvi Sahaj Yasha

Ladnun

1639

645

Sadhvi Malli Prabha

Kalu

1658

646

Sadhvi Sudarshna Shree

Sardarshahar

1492

Palghar

4 Nuns

647

Sadhvi Puneet Yasha

Bidasar

1625

648

Sadhvi Lakshit Yasha

Sri Dungargarh

1665

649

Sadhvi Pragati Prabha

Pilibanga

1802

Madhya Pradesh State: Chaturmasik Place-5

Monks--5 Nuns--12

650

Muni Bhupendra Kumar

Ladnun

703

Ratlam

3 Monks

651

Muni Padam Kumar

Rajaldesar

793

652

Muni Ganbhakt

Kelwa

838

653

Muni Madan Kumar

Samdari

737

Neemach

2 Monks

654

Muni Vinay Ruchi

Ladnun

827

655

Sadhvi Satyavati

Hansi

1352

Petlavad

4 Nuns

656

Sadhvi Puny Darshana

Suratgarh

1457

657

Sadhvi Shashi Prabha

Tamkor

1637

658

Sadhvi Sambodh Yasha

Partur

1771

659

Sadhvi Swarn Rekha

Sri Dungargarh

1414

Indore

4 Nuns

660

Sadhvi Swastika Shree

Sri Dungargarh

1571

661

Sadhvi Sudhanshu Prabha

Sri Dungargarh

1669

662

Sadhvi Gautam Yasha

Gangashahar

1792

663

Sadhvi Gupti Prabha

Taranagar

1434

Jhakanavad

4 Nuns

664

Sadhvi Kusumlata

Taranagar

1337

665

Sadhvi Maulik Yasha

Rajaldesar

1752

666

Sadhvi Bhavit Yasha

Asadha

1787

Chhatisgarh State: Chaturmasik Place-1

Nuns--4

667

Sadhvi Rakesh Kumari  

Baytu

1489

Raipur

4 Nuns

668

Sadhvi Malay Vibha

Ladnun

1583

669

Sadhvi Vipul Yasha

Tushra

1758

670

Sadhvi Jigyasha Prabha

Tushra

1766

Orrisa State: Chaturmasik Place-1

Nuns-4

671

Sadhvi Samyak Prabha

Sardarshahar

1489

Bagumunda

4 Nuns

672

Sadhvi Saumya Prabha

Sardarshahar

1461

673

Sadhvi Malay Prabha

Gogunda

1530

674

Sadhvi Vardhaman Yasha

Byavar

1770

Bihar State: Chaturmasik Place--1

Nuns---4

675

Sadhvi Yashomati

Rajgarh

1280

Kishanganj

4 Nuns

676

Sadhvi Kiranamala

Bhadara

1349

677

Sadhvi Rachana Shree

Tamkor

1488

678

Sadhvi Jayant Yasha

Gangashahar

1628

Assam State: Chaturmasik Place--2

Nuns--10

679

Sadhvi Pramila Kumari

Sujangarh

1391

Nagaon

4 Nuns

680

Sadhvi Astha Shree

Bangalore

1557

681

Sadhvi Charulata

Lunkaransar

1726

682

Sadhvi Param Prabha

Bidasar

1763

683

Sadhvi Anima Shree

Momasar

1399

Guwahati

6 Nuns

684

Sadhvi Mangal Pragya

Momasar

1756

685

Sadhvi Karnika Shree

Samdari

1508

686

Sadhvi Sudha Prabha

Momasar

1651

687

Sadhvi Samatv Yasha

Momasar

1667

688

Sadhvi Maitri Prabha

Samdari

1674

West Bengal State: Chaturmasik Place-1

Nuns-5

689

Sadhvi Trishala Kumari

Sujangarh

1455

Kolkata (North Howrah)

5 Nuns

690

Sadhvi Mani Prabha

Chhapar

1338

691

Sadhvi punit Prabha

Titilagarh

1505

692

Sadhvi Kalp Yasha

Sri Dungargarh

1703

693

Sadhvi Rashmi Prabha

Pallavaram

1843

Andhra Pradesh State: Chaturmasik Place-1

Nuns--4

694

Sadhvi Kunthu Shree

Umara

1366

Hyderabad

4 Nuns

695

Sadhvi Kanchan Rekha

Bav

1379

696

Sadhvi Sumangala Shree

Sisay

1661

697

Sadhbvi Sulabh Yasha

Sisay

1740

Karntaka State: Chaturmasik Place-5

Monks-6 Nuns-13

698

Muni Gyanendra Kumar

Ladnun

709

Mysore

3 Monks

699

Muni Vimlesh Kumar

Atma

789

700

Muni Subodh Kumar

Tambaram

834

701

Muni Prashant Kumar

Udasar

720

Sindhnur

3 Monks

702

Muni Kumud Kumar

Jodhpur

775

703

Muni Naresh Kumar

Badanikala

801

704

Sadhvi Kanchan Prabha

Sujangarh

1318

Bangalore (Vijaynagar)

5 Nuns

705

Sadhvi Manju Rekha

Bav

1361

706

Sadhvi Udit Prabha

Uklana Mandi

1464

707

Sadhvi Nirbhay Prabha

Bav

1566

708

Sadhvi Chelna Shree

Bav

1689

709

Sadhvi Kavyalata

Gadana

1501

Chikmanglur

4 Nuns

710

Sadhvi Jyoti Yasha

Kalu

1656

711

Sadhvi Surabhi Prabha

Ladnun

1712

712

Sadhvi Vaibhav Yasha

Mudgeri

1741

713

Sadhvi Pragya Shree

Tasol

1504

Bangalore (Gandhinagar)

4 Nuns

714

Sadhvi Saral Prabha

Sardarshahar

1552

715

Sadhvi Vinay Prabha

Gangashahar

1597

716

Sadhvi Pratik Prabha

Kesinga

1797

Tamilnadu State: Chaturmasik Place--1

Nuns-4

717

Sadhvi Piyush Prabha

Sardarshahar

1523

Chennai

4 Nuns

718

Sadhvi Bhawana Shree

Udayramsar

1449

719

Sadhvi Sudha Kumari

Bidasar

1494

720

Sadhvi Deepti Yasha

Richher

1749

Nepal Country and India Country

16 States

Chaturmasik Place---135

Chaturmas of Monks Group--39

Chaturmas of Nuns Group--96

Monks--167 Nuns--553= Total.720

Share this page on: