2010 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis & Samanis

Posted: 02.02.2010
 
Sn No Name Chaturmas 1 Acharya Mahapragya Sardarshahar Yuvacharya Mahashraman Sadhvi Pramukha Mahashramani Kanakprabha Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha 2 Muni Alok Kumar Seva Kendra Chhapar 3 Muni Raj Karan Gangashahar 4 Muni Suvrat Kumar Barmer 5 Muni Sanjay Kumar Gogunda 5 Muni Prasanna Kumar 6 Muni Tarachand Pitampura, Delhi 6 Muni Sumti Kumar 7 Muni Sumermal (Ladnun) Sangroor 7 Muni Udit Kumar 8 Muni...

2010 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis, Saman & Samanis

Posted: 25.01.2010
 
For Hindi version, click on link in source info (on the right). Sl No Name Chaturmas 1 Acharya Shri Mahapragya Sardarshahar Yuvacharya Shri Mahashraman Mahashramani Sadhwi Pramukha Shri Kanakprabha Sadhvi Pramukha Shri Kanak Prabha...