11.02.2016 ►Chhapar ►Muni Bhavbhuti took last Breath

Posted: 11.02.2016
Updated on: 09.01.2018

Chhapar: 11.02.2016

 

Muni Bhavbhuti (Kankroli), disciples of H.H. Acharya Mahashraman took last breath of his life at Chhapar.

Muni Bhav Bhuti Kumar took last breath at 11.31 pm, yesterday.

images of last rites of Muni Bhav Bhuti Kumar.

Share this page on: