25.01.2014 ►Kolkata ►Sadhvi Dr.Mangal Pragya is Giving Training to Jain Karyavahini

Posted: 28.01.2014
Updated on: 23.06.2014

ShortNews in English

Kolkata: 25.01.2014

Sadhvi Dr.Mangal Pragya is Giving Training to Jain Karyavahini.

News in Hindi

JAIN KARYAVAHINI Kolkata ki class lete hue Sadhvi Shree Dr Mangal Pragya Ji.
Jain Terapanth News v Jain Karyavahini Kolkata se Pankaj Dudhoria, Sonam Nahata n Vikash Choraria

Share this page on: