28.02.2013 ►Chhapar ►Santhara of Muni Jasraj is Completed

Posted: 01.03.2013
Updated on: 06.05.2015

ShortNews in English

Chhapar: 28.02.2013

Santhara of Muni Jasraj is Completed.

News in Hindi

Terapanth Center

JTN....

Chapar se Aakash Nahta ke anusar sewa kendra me Muni Sumer mal sudarshan ke sannidhya me MUNI JASRAJ JI SWAMI ne chovihar santhara aj 10:30 bje pura kiya..

Share this page on: