27.02.2013 ►Chhapar ►Muni Jasraj Accepted Santhara from Muni Sumermal (Sudarshan)

Posted: 01.03.2013
Updated on: 06.05.2015

ShortNews in English

Chhapar: 27.02.2013

Muni Jasraj Accepted Santhara from Muni Sumermal (Sudarshan).

News in Hindi

Chhapar me Muni Jasraj ji swami ko aaj 9.30 am par Muni sri sumermal ji swami "sudersan" ne trivihar santhara pachkhaya hai

Source/Info

Jain Terapanth News
JTN

ShortNews in English:
Sushil Bafana