TYP ►Ahmedabad ►Program Photos

Posted: 08.09.2012
Updated on: 30.11.2012

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/organisations/Terapanth_Yuvak_Parishad/Terapanth_Yuvak_Parishad.jpg

Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad Ahmedabad


8181871066

26 jan 2012

8181870514

ABHINAV SAMAYIK

8181870626

BARHA VART karyasala

8181835745

BLOOD DONATION CAMP

8181871906

DAMPATYA KARYA SHALA

8181833961

JAIN SANSKAR

JAIN VIDHTA KARYASHALA

8181832703

JIVAN VIGYAN sibir

8181869280

KANPATTI free distribution

8181834737

MANTRA DIKSHA

8181872244

MEDICAL CHECKUP CAMP

8181869094

NASHAMUKTI KARYASHALA

PRATIBHA SANMAN

8181834479

SUCCESSFUL PARENTING

8181831765

SUR SARGAM-2012

8181833065

SWATCHATA JAGRITI ABHIYAN

TAPASAVI ABHINANDAN

8181836029

TTHC

8181832899

VIRDHA ASHRAM

Share this page on: