Chaturmas 2007 ◄ Sthanakvasi

Posted: 02.07.2007
Updated on: 01.10.2011

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/persons/Acharya_Shivmuni/Acharya_Dr._Shiv_Muni_2.jpg

Saints

Chaturmas Location

Acharya Shri Dr. Shiv Muni Ji Maharaj, Shri Sahaj Muni ji Maharaj and others

Ambala City (Haryana)

Acharya Shri Mahapragya Ji

Udaipur

Acharya Shri Ram Lal Ji Maharaj

Raipur (Chhatisgarh)

Acharya Shri Shubh Chandra Ji Maharaj

Jodhpur (Mahamandir)

Acharya Shri Sudarshan Lal Ji Maharaj

Vijay Nagar (Raj)

Acharya Shri Umesh Muni Ji Maharaj

Indore

Dr. Suvrat Muni Ji mahaarj

Maud Mandi, Bhatinda (Punjab)

Gyangachhadhipati Shri Prakash Chand Ji Maharaj

Ahmedabad

Muni Shri Ramnik Muni Ji Maharaj and others

Tohana Mandi (Haryana)

Pravartak Shri Ganesh Muni ji Maharaj

Surat (Gujarat)

Pravartak Shri Kundan Rishi Ji Maharaj and Shri Sundar Lal Ji Maharaj

Ahmadnagar (Maharashtra)

Pravartak Shri Ramesh Muni Ji Maharaj

Majal (Raj)

Pravartak Shri Ratan Muni ji Maharaj

Vani (Maharashtra)

Shri Ajay Muni Ji Maharaj

Patiala (Punjab)

Shri Anupam Muni Ji Maharaj

Bhatinda (Punjab)

Shri Dinesh Muni Ji Maharaj

Ropar (Punjab)

Shri Jinesh Muni Ji Maharaj

Nabha (Punjab

Shri Kamlesh Muni ji Maharaj

Calcutta

Shri Kanti Muni JiMaharaj

Madurantkam, Chennai

Shri Kranti muni ji Maharaj

Dabhota (H.P.)

Shri Rajesh Muni Ji Maharaj

Dehradoon (Uttaranchal)

Shri Ram Muni Ji Maharaj (Nirbhay Maharaj), Up-Pravartak in Shraman Sangh + major part of Shwetambar Sthanakwasi sect

Agra (Moti Katla)

Shri Ratan MUni Ji Maharaj and Shri Amar Muni Ji Maharaj

Ludhiana

Shri Satish Muni ji Maharaj

Nalagarh (H.P.)

Shri Sumati Muni Ji Maharaj

Rania (Haryana)

Shri Suresh Muni Ji Maharaj

New Vashi, Mumbai

Shri Sushil Muni Ji Maharaj

Mannsa (Punjab)

Shri Tarak Rishi Ji Maharaj

Chandigarh

Shri Upendra Muni Ji Maharaj

Uttam Nagar, Delhi

Shri Veerendra muni ji Maharaj

Shriramapuram, Bangalore

Shri Vridhi ji Maharaj

Indore (M.P.)

Upadhya Shri Ramesh Muni Ji, Up-Pravartak Shri Rajendra Muni Ji Maharaj

Veer nagar, Delhi

Upadhyay Shri Jitendra Muni Ji Maharaj

Banud (Punjab)

Upadhyay Shri Pravin Rishi Ji Maharaj

Chinchwad (Pune)

Upadhyay Shri Ravindra Muni Ji Maharaj

Udaipur (Raj)

Upadyay Shri Mool Chand Ji Maharaj

Doongla (Raj)

Up-Pravartak Shri Arun Muni ji Maharaj

Bokaro (Jharkhand)

Up-Pravartak Shri Naresh Muni Ji Maharaj

Samdari (Raj)

Up-Pravartak Shri Prem Chand Ji Maharaj

Rodi (Haryana)

Up-Pravartak Shri Sudarshan Muni Maharaj

Ratlam (M.P.)

Up-Pravartak Sri Paras Muni Ji Maharaj

Lakshmi Nagar, Delhi

Share this page on: