Sadhvi Diksha for Four Samaniji ►Rajaldesar ►6th Feb 2011

Posted: 20.01.2011
Updated on: 28.02.2012

Sadhvi Diksha for Four Samaniji  will be held at Rajaldesar, Rajasthan, India on 6th Feb 2011

  • Samani Mangal Pragya ji,
  • Samani Ritu Pragya ji,
  • Samani Samprati Pragya ji
  • Samani Vidhi Pragya ji
Share this page on: