2009 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis & Samanis

Published: 13.02.2009
Updated: 28.08.2016

Name of Group Leader

Place

Muni Alok Kumar

Seva Kendra, Chappar

Muni Arhant Kumar

Padrada

Muni Darshankumar

Towards Mewar

Muni Dharmeshkumar

Pallavaram

Muni Jatanmal

Kelwa

Muni Jaychandlal

In Haryana

Muni Jineshkumar

Chennai

Muni Kuldeep Kumar

Nathdawara

Muni Mohanlal Shardul

Towards Thali

Muni Rakesh Kumar

Gangasahar area

Muni Sanjay Kumar, Muni Prassan Kumar

Towards Mewar

Muni Sumermal, Muni Uditkumar

Ludhiana

Muni Sureshkumar

Towards Mewar

Muni Tarachand, Muni Sumati Kumar

Shadara Delhi

Muni Tatvruchi

Aamet

Muni Vastasaraj, Muni Jumbo Kumar (Sadarshahar)

Towards Ajmer Sambhag

Muni Vijayraj

Towards Haryana

Muni Vimalkumar

Towards Siwanchi Malani

Sadhvi Animashree

Ahmedabad

Sadhvi Ashokshree

Mysore

Sadhvi Bahgyavati

Towards Punjab

Sadhvi Bhikha (ladnun)

Towards Mewar

Sadhvi Chandkumari (Ladnun)

Jodhpur City

Sadhvi Chandrabala

Sirsa

Sadhvi Chandrakala

Towards Haryana

Sadhvi Gulabkumari

Towards Haryana

Sadhvi Hulansa

tohana

Sadhvi Jasvati

Sawai Madhopur

Sadhvi Jay Shree

Seva Kendra, Shri Dungarghar

Sadhvi Jinbala

Towards Punjab

Sadhvi Kamalrekha

Towards Punjab

Sadhvi Kanak Shri

Kolkata

Sadhvi Kanakrekha

Ghatkopar, Mumbai

Sadhvi Kanchan Prabha

Udaipur

Sadhvi Kanchankumari

Hashi

Sadhvi Kanchankumari (Udaipur)

Gangasahar area

Sadhvi Kankumari (Sardarshahar)

Towards Ajmer Sambhag

Sadhvi Kirtilata

Banglore

Sadhvi Kundanrekha

Indore

Sadhvi Kunthushree

Towards Punjab

Sadhvi Laxmikumari

Lavasardargarh

Sadhvi Madhubala

Pilibanga

Sadhvi Madhurekha

Seva Kendra, Gangasahar

Sadhvi Madhusmitha

Towards Siwanchi Malani

Sadhvi Mankumari (Sadarshahar)

Towards Haryana

Sadhvi Manohara

Kalu

Sadhvi Mohankumari (Rajaldesar)

Choti Khatu

Sadhvi Mohankumari (Sri Dungargarh)

Towards Rajgarh

Sadhvi Nagina

Seva Kendra, Bidasar

Sadhvi Nirvanshree

Gulabbagh

Sadhvi Pan Kumari (Sri Dungargarh) (first)

Lunkarnsar

Sadhvi Phoolkumari (Ladnun)

Gangasahar area

Sadhvi Piyush Prabha

Ujjain

Sadhvi Pramodshree

Towards Marathwara

Sadhvi Rajimati

Sardarsahar

Sadhvi Rajkaran

Towards Ratangarh, Churu

Sadhvi Rajkumari (Nohar) first

Towards Haryana

Sadhvi Rakesh Kumari

Bav (Kutch)

Sadhvi Ralkumari (Nohar) (second)

Towards Rajgarh

Sadhvi Ramkumari

Seva Kendra, Ladnun

Sadhvi Ratanshree

Seva Kendra, Rajaldesar

Sadhvi Ratanshree (Sri Dungargarh)

Jaipur & Anuvibha

Sadhvi Ravi Prabha

Towards Shri Ganganagar

Sadhvi Sangeetashree

Bhuj

Sadhvi Sanghmitra

Shyamanagar, Jaipur

Sadhvi Saraswati

Kishangarh

Sadhvi Sarojkumari

Sardarpur, Jodhpur

Sadhvi Satyaprabha

Hyderabad

Sadhvi Shantikumari

Devgarh

Sadhvi Shubhvati

Towards Punjab

Sadhvi Sohnan (Chapar)

Jakhalmandi

Sadhvi Somlata

Kankroli

Sadhvi Sumanshree

Surat

Sadhvi Swarnrekha

Jaisinghpur

Sadhvi Tejkumar

Sunam

Sadhvi Trishlakumari

Gohati

Sadhvi Ujwalkumari

Kalamwali

Sadhvi Vidhyavati (Sri Dungargarh)

Towards Mewar

Sadhvi Vijayshree

Idwa

Sadhvi Vinayshree (Sri Dungargarh)

In Jhabooa District

Sadhvi Vinayvati

Towards Rajgarh

Sadhvi Vishadpragya

Towards Punjab

Sadhvi Yashodhara

Pritampura, Delhi

Sadhvi Yashomati

Towards Marwar

Samani Bhavit Pragya

Raipur

Samani Gyan Pragya

Jalgaon

Samani Jyoti Pragya

Ratlam

Samani Kanchan Pragya

Sangror

Samani Malya Pragya

Santhiya

Samani Manju Pragya

Kanpur

Samani Nirmal Pragya

Ahmedabad

Samani Nirvan Pragya

Kesingha

Samani Parimal Pragya

Uklana

Samani Pratibha Pragya

Tamkore

Samani Sanmati Pragya

Mumbai

Samani Sharda Pragya

Kathmandu

Samani Sheel Pragya

Kopal

Samani Sthith Pragya

Cuttack

Samani Vineet pragya

Nav Gaon

Sources
Terapanth Chaturmas
Share this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. Aamet
 2. Ahmedabad
 3. Ajmer
 4. Anuvibha
 5. Banglore
 6. Bav
 7. Bhavit
 8. Bhuj
 9. Bidasar
 10. Chapar
 11. Chaturmas
 12. Chennai
 13. Churu
 14. Cuttack
 15. Delhi
 16. Ganganagar
 17. Gangasahar
 18. Gulabbagh
 19. Gyan
 20. Haryana
 21. Hyderabad
 22. Indore
 23. Jaipur
 24. Jalgaon
 25. Jodhpur
 26. Kalamwali
 27. Kalu
 28. Kankroli
 29. Kanpur
 30. Kathmandu
 31. Kelwa
 32. Kendra
 33. Khatu
 34. Kishangarh
 35. Kolkata
 36. Ladnun
 37. Ludhiana
 38. Marwar
 39. Mewar
 40. Mumbai
 41. Muni
 42. Muni Alok Kumar
 43. Muni Arhant Kumar
 44. Muni Darshankumar
 45. Muni Jatanmal
 46. Muni Kuldeep Kumar
 47. Muni Mohanlal Shardul
 48. Muni Rakesh Kumar
 49. Muni Sanjay Kumar
 50. Muni Sumati Kumar
 51. Muni Sumermal
 52. Muni Sureshkumar
 53. Muni Vimalkumar
 54. Mysore
 55. Nathdawara
 56. Nohar
 57. Pallavaram
 58. Pilibanga
 59. Pragya
 60. Punjab
 61. Raipur
 62. Rajaldesar
 63. Rajgarh
 64. Ratangarh
 65. Ratlam
 66. Sadhvi
 67. Sadhvi Bahgyavati
 68. Sadhvi Bhikha
 69. Sadhvi Chandrabala
 70. Sadhvi Hulansa
 71. Sadhvi Jasvati
 72. Sadhvi Jay Shree
 73. Sadhvi Jinbala
 74. Sadhvi Kanak Shri
 75. Sadhvi Kanakrekha
 76. Sadhvi Kanchan Prabha
 77. Sadhvi Kirtilata
 78. Sadhvi Kundanrekha
 79. Sadhvi Kunthushree
 80. Sadhvi Madhubala
 81. Sadhvi Madhurekha
 82. Sadhvi Madhusmitha
 83. Sadhvi Manohara
 84. Sadhvi Nagina
 85. Sadhvi Nirvanshree
 86. Sadhvi Pan Kumari
 87. Sadhvi Phoolkumari
 88. Sadhvi Piyush Prabha
 89. Sadhvi Pramodshree
 90. Sadhvi Rajimati
 91. Sadhvi Rajkaran
 92. Sadhvi Rajkumari
 93. Sadhvi Rakesh Kumari
 94. Sadhvi Ralkumari
 95. Sadhvi Ramkumari
 96. Sadhvi Ravi Prabha
 97. Sadhvi Sangeetashree
 98. Sadhvi Sanghmitra
 99. Sadhvi Saraswati
 100. Sadhvi Sarojkumari
 101. Sadhvi Shantikumari
 102. Sadhvi Shubhvati
 103. Sadhvi Sohnan
 104. Sadhvi Somlata
 105. Sadhvi Sumanshree
 106. Sadhvi Swarnrekha
 107. Sadhvi Tejkumar
 108. Sadhvi Ujwalkumari
 109. Sadhvi Vinayvati
 110. Sadhvi Yashodhara
 111. Sadhvi Yashomati
 112. Samani
 113. Samani Bhavit Pragya
 114. Samani Gyan Pragya
 115. Samani Jyoti Pragya
 116. Samani Kanchan Pragya
 117. Samani Malya Pragya
 118. Samani Manju Pragya
 119. Samani Nirmal Pragya
 120. Samani Nirvan Pragya
 121. Samani Parimal Pragya
 122. Samani Pratibha Pragya
 123. Samani Sanmati Pragya
 124. Samani Sharda Pragya
 125. Samani Sheel Pragya
 126. Samani Sthith Pragya
 127. Samani Vineet Pragya
 128. Saraswati
 129. Sardarsahar
 130. Sardarshahar
 131. Sawai Madhopur
 132. Seva
 133. Seva Kendra
 134. Shri Dungarghar
 135. Sirsa
 136. Sri Dungargarh
 137. Sumati
 138. Sunam
 139. Surat
 140. Tamkore
 141. Terapanth
 142. Terapanth Chaturmas
 143. Tohana
 144. Udaipur
 145. Ujjain
 146. Uklana
Page statistics
This page has been viewed 3928 times.
© 1997-2020 HereNow4U, Version 4.02
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

HN4U Deutsche Version
Today's Counter: