Namaskar Mahamantra ► [12] PARMESHTHI VANDANA

Posted: 30.07.2008

8175325045

PARMESHTHI VANDANA

Vandana Ananda-pulakita, vinayanata ho mein karun,
Eka laya ho, eka rasa ho, bhava tanmayata varun.
 
NAMO ARAHANTANAM
 
Sahaja nija aloka sebhasita svayam sambuddha hain,
Dharma-tirthankara, subhankara, vitaraga vishuddha hain,
Gati-pratishta, trandata, avarana se mukta hain,
Deva-arhan divya-yograj, atisayon se yukta hain. ||1||

NAMOSIDDHANAM

Bandhanon ki shrinkhala se, mukta saktisrota hain,
Sahaja nirmala, atmalaya mein satata ota-prota hain,
Dagdhakara bhava-beeja - ankura aruja, aja, avikara hain,
Siddha paramatma parama ishwara apunaravatara hain. ||2||

NAMO AYARIYANAM

Amalatama achara dhara mein swayam nishnata hain,
Dipa sama shata deepa dipan ke liye prakhyata hain,
Dharma shasana ke dhurandhara dhira dharmacharya hain,
Pratham päd ke pravara pratinidhi, pragati mein anivarya hain. ||3||  

NAMO UVAJJHAYANAM

Dvadasangi ke pravakta, gyana-garima punj hain,
Sadhana ke shanta upavana mein suramya nikunja hain,
Sutra ke svadhyaya mein samlagna rahate hain sada,
upadhyaya mahana shrutadhara, dharma shasana-sampada. ||4||  

NAMO LOYE SAWASAHUNAM

Labha aura alabha mein, sukha-duhkha mein madhyastha hain,
Shantimaya, Vairagyamaya, anandamaya atamastha hain,
Vasana se virata akriti, sahaj parama prasanna hain,

Sadhana dhana sadhu antarbhava mein asanna hain. ||5||


 End Of Book

  Download as pdf
[ 6,81 MB]
Namaskar Mahamantra by Muni Jineshkumar.pdf

Share this page on: