2017 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 15.09.2017
 
S.N. Name Native Place Chaturmas Place Terapanth S# # in group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802 3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669 4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713 5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749 8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755 9 Muni Jay Kumar...

2016 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 02.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Area Saint's Name Native Place Terapanth Serial Chaturmas Place Group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 698 Guwahati 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund 802 Guwahati 3 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Guwahati 4 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Guwahati 5 Muni Dinesh Kumar Tapara 728 Guwahati 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar 730 Guwahati 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh 749...

2015 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis [English]

Posted: 30.10.2015
 
S.N. Name Native T. S. Chaturmas Place Remarks Chaturmasik Stay of Monks and Nuns of Terapanth Order for Vikram Samvat 2072 (2015 CE), Biratnagar, Nepal 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Biratnagar 43 Monks 2 Muni Dharmruchi Momasar 669 Biratnagar 3 Muni Kamal Kumar Gangashahar 690 Biratnagar 4 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Biratnagar 5 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Biratnagar 6 Muni Dinesh Kumar...

20.05.2015 ►New Delhi ►Spiritual Union of Sadhvi & Muni

Posted: 21.05.2015
 
ShortNews in English New Delhi: 20.05.2015 Spiritual Union of Muni Sumermal (Sudarshan) and Sadhvi Ravi Prabha in New Delhi News in Hindi

17.02.2015 ►Delhi ►Spiritual Union of Sadhvis

Posted: 19.02.2015
 
ShortNews in English Delhi: 17.02.2015 Spiritual Union of Sadhvi Ravi Prabha and Sadhvi Suprabha at Shashtri Nagar, Delhi. News in Hindi

2014 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis ►Delhi, Bikaner & Udaipur Area

Posted: 18.08.2014
 
Serial Name Native Place Terapanth Serial # Chaturmas Place Hindi Name Delhi --- Monks 73, Nuns 98 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 696 आचार्य महाश्रमण 2 Mantri Muni Sumermal Ladnun 558 मंत्री मुनि सुमेरमल 3 Muni Sumermal (Sudarshan) Sujangarh 557 मुनि सुमेरमल (सुदर्शन) 4 Muni Sukhlal Sujangarh 598 मुनि...

04.05.2014 ►Delhi ►Akshay Tritiya Celebrated in Presence of Sadhvi Ravi Prabha and Sadhvi Trishala Kumari

Posted: 05.05.2014
 
ShortNews in English Delhi: 04.05.2014 Akshay Tritiya Celebrated in Presence of Sadhvi Ravi Prabha and Sadhvi Trishala Kumari' News in Hindi

2009 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis & Samanis

Posted: 13.02.2009
 
Name of Group Leader Place Muni Alok Kumar Seva Kendra, Chappar Muni Arhant Kumar Padrada Muni Darshankumar Towards Mewar Muni Dharmeshkumar Pallavaram Muni Jatanmal Kelwa Muni Jaychandlal In Haryana Muni Jineshkumar Chennai Muni Kuldeep Kumar Nathdawara Muni Mohanlal Shardul Towards Thali Muni Rakesh Kumar Gangasahar area Muni Sanjay Kumar, Muni Prassan Kumar Towards Mewar Muni Sumermal, Muni Uditkumar...