2017 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 15.09.2017
 
S.N. Name Native Place Chaturmas Place Terapanth S# # in group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802 3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669 4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713 5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749 8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755 9 Muni Jay Kumar...

2016 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 02.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Area Saint's Name Native Place Terapanth Serial Chaturmas Place Group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 698 Guwahati 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund 802 Guwahati 3 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Guwahati 4 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Guwahati 5 Muni Dinesh Kumar Tapara 728 Guwahati 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar 730 Guwahati 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh 749...

14.02.2016 ►Jaipur/Udaipur/Ratlam/Petlawad/Surat/Vashi/Bhilwara/Balotra/Tohana ►Maryada Mahotsava Celebration

Posted: 21.02.2016
 
Jaipur/Udaipur/Ratlam/Petlawad/Surat/Vashi/Bhilwara/Balotra/Tohana: 14.02.2016 152nd Maryada Mahotsava celebrated. Sadhu, Sadhvi, Shravak, Shravika expressed their feelings towards Terapanth Dharmsangh by dedicating melodious songs and speeches. Under benign presence of Sadhvi Ramkumari ji at Kankariya. Muni Dharmesh Kumar, Sadhvi Ashok Shree, Sadhvi Ratan Shree, Sadhvi Mangal Prabha, Sadhvi Satya Prabha. Muni...

2015 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis [English]

Posted: 30.10.2015
 
S.N. Name Native T. S. Chaturmas Place Remarks Chaturmasik Stay of Monks and Nuns of Terapanth Order for Vikram Samvat 2072 (2015 CE), Biratnagar, Nepal 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Biratnagar 43 Monks 2 Muni Dharmruchi Momasar 669 Biratnagar 3 Muni Kamal Kumar Gangashahar 690 Biratnagar 4 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Biratnagar 5 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Biratnagar 6 Muni Dinesh Kumar...

2015 ►Terapanth Chaturmas ►Groupleaders

Posted: 15.09.2015
 
Name # of Saints Place Muni Sumermal (Ladnun) 7 Shahdara Muni Sumermal (Sudarshan) 5 Green Park Muni Kishan Lal 4 Mehroli Sadhvi Sanghmitra 7 Pitampura Sadhvi Raviprabha 4 Rohini Muni Prithviraj 3 Borawad Muni Sukhlal 10 Ladnun (JVB) Muni Mohjeet Kumar Ladnun (JVB) Muni Mohanlal Ladnun (JVB) Muni Vimal Kumar 4 Choti Khatu Sadhvi Vinay Shri 5 Jodhpur Sadhvi Jasvati 9 Ladnun Sadhvi Shubh Vati 4 Asada Sadhvi Gulab...

07.09.2014 ►Siriyari ►Charmotsav is Being Celebrated in Presence of Muni Manilal and Muni Dharmesh Kumar

Posted: 07.09.2014
 
ShortNews in English Siriyari: 07.09.2014 Charmotsav is Being Celebrated in Presence of Muni Manilal and Muni Dharmesh Kumar News in Hindi

2014 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis ►Other Areas

Posted: 18.08.2014
 
Serial Name Native Place Terapanth Serial # Chaturmas Place Hindi Name Jodhpur Area - Chaturmas Places 13. Monks 23. Nuns 49 1,1 Muni Prithviraj Sri Dungargarh 563 1,2 Muni Madan Kumar Samdari 737 1,3 Muni Paras Kumar Lachhura 734 1,4 Muni Atmanand Sri Dungargarh 849 2,1 Muni Vijayraj Rajgarh 621 Jain Vishwa Bharti, Ladnun Muni Mohan Lal Sadulpur 568 2,3 Muni Ridhkaran Sujangarh 552 2,4 Muni Devraj Sayara 650...

03.05.2014 ►Siriyari ►Akshay Tritiya Celebrated in Presence of Muni Mani Kumar, Muni Arhat Kumar and Muni Dharmesh Kumar

Posted: 03.05.2014
 
ShortNews in English Siriyari: 03.05.2014 Akshay Tritiya Celebrated in Presence of Muni Mani Kumar, Muni Arhat Kumar and Muni Dharmesh Kumar. News in Hindi

17.10.2013 ►Ahmedabad ►Meeting of Anuvrata Committee Held in Presence of Muni Dharmesh Kumar

Posted: 17.10.2013
 
ShortNews in English Ahmedabad: 17.10.2013 Meeting of Anuvrata Committee Held in Presence of Muni Dharmesh Kumar. News in Hindi

29.09.2013 ►Ahmedabad ►Anuvrata Udbodhan Week Celebrated in Presence of Muni Dharmesh Kumar

Posted: 30.09.2013
 
ShortNews in English Ahmedabad: 29.09.2013 Anuvrata Udbodhan Week Celebrated in Presence of Muni Dharmesh Kumar. News in Hindi