2011 â–ºTerapanth Chaturmas â–ºSamanis

Posted: 25.02.2011
 
Name Native Place Terapanth Serial # Chaturmas Place Saman Siddha Pragya Ujjain 2 Kelwa Samani Aagam Pragya Samadari 147 JVB Ladnun Samani Achal Pragya Samadari 76 Gadag Samani Adarsh Pragya Sindhikela 140 Jalana Samani Akshay Pragya Tapra 14 Houston Samani Amal Pragya Pali 188 JVB Ladnun Samani Amit Pragya Bav 96 Ratlam Samani Amrit Pragya Dhulia 132 Bilasipara Samani Arhat Pragya Sri Dungargarh 174 Jalana...