Sadhvi Shanti Prabha

Updated on: 17.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Rajeldasar

Terapanth Info

ID: 1577
Diksha: Rajsamand

About

Birth

:

Kartik Shukla 9, Vikram  Samvat 2022

Caste

:

Baid (Rajaldeshar, Rajasthan)

Father’s Name

:

Jaskaran Ji Baid

Mother’s Name

:

Ginni Devi Baid

Sainthood

:

Magh Shukla 5, Vikram Samvat 2046, Saman Diksha at Ladanun
Phalgun Shukla 10, Vikram Samvat 2047, Muni Diksha at Rajsamand

Education

:

Dashevakalik Sutra memorized  ( Kanthasth )

Tour

:

Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry, Andhra Pradesh, Haryana, Delhi with Sadhvi Shri Kanakshri Ji.

2010: In group of Sadhvi Kanak Shri

2014: Sadhvi Dhan Shree

Publications

References

Share this page on: