Sadhvi Rashmi Prabha

Updated on: 10.11.2015

Alias

साध्वी रश्मि प्रभा

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Lifetime

Born: Pallavaram

Terapanth Info

ID: 1843
Diksha: 05.10.2014, Delhi by Acharya Mahashraman

Publications

References

Share this page on: