Acharya Nirmal Sagarji Maharaj

Updated on: 02.03.2011

Alias

Acharya Nirmal Sagar Ji Maharaj, Acharya Nirmalsagar ji Maharaj

Group(s)

   ► Individuals ► Digamber ► Acharya

Image(s)

Lifetime

Born: 1946

Digamber Info

Diksha: 1965

About

Acharya Shri Nirmalsagar Ji Maharaj

Birth name:

Shri Ramesh Chandra Jain

Place of birth:

Gram Paharipur, Etah (U. P.)

Date of birth:

Margasheesh Krishna Dvitiya, year 1946

Father's name:

Shri Bhorelal Jain

Mother's name:

Smt. Gomadevi

Diksha:

Diksha

Date

Place

Guru

Kshullak Diksha

Vaishakh Shukla Chaturdashi, year 1965

Siddh kshetra, Girnar (Gujarat)

Acharya Shri 108 Simandhar Sagar Ji Maharaj

Muni Diksha

Ashad Shukla Panchami, year 1967

Agra (Uttar Pradesh)

Acharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj

Acharya Pad

April 13, 1973

Sangod, Kota (Rajasthan)

Acharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj

Publications

References

Share this page on: