30.09.2018 ►Surat ►Preksha Day Celebrated

Posted: 04.10.2018

Surat: 30.09.2018

30.09.2018, Surat: Preksha Diwas celebrated in Surat in presence of Sadhvi Shivmala. Program started with Preksha song by Sadhvi Arham Prabha. Preksha trainer Uttam Bohra, Suresh Bafna, Manoj Surana, Pawan Chajjed, Sadhvi Amit Reksha and Sadhvi Shivamala Ji explained in detauil about various aspects of Preksha meditation.

Share this page on: