Jaina

Posted: 24.01.2018

Follower of Jina (Tirthaṅkara (ford-founder))-

who is the devotee of the Arhat (Tirthaṅkara (ford-founder). That person, who is the worship­per of the Jinendra (Jina) Deva (3).

jinendro devatā tatra rāgadveṣavivarjitaḥ.

(ṢaSa 45)

sakalajinasya bhagavatastirthādhināthasya pādapadmopajivino jainaḥ.

(NisāTāVṛ 139)

References

Share this page on: