2017 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Published: 15.09.2017
Updated: 18.09.2017

S.N.

Name

Native Place

Chaturmas Place

Terapanth S#

# in group

1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata
2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802
3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669
4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713
5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728
6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730
7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749
8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755
9 Muni Jay Kumar Tapara Kolkata 761
10 Muni Rajnish Kumar Baytu Kolkata 767
11 Muni Komal Kumar Umri Kolkata 769
12 Muni Alok Kumar Lonar Kolkata 770
13 Muni Yogesh Kumar Sujangarh Kolkata 771
14 Muni Jambu Kumar Minjur Kolkata 774
15 Muni Kirti Kumar Jasol Kolkata 778
16 Muni Vishrut Kumar Jasol Kolkata 779
17 Muni Jitendra Kumar Rasisar Kolkata 783
18 Muni Rohit Kumar Tapara Kolkata 786
19 Muni Mudit Kumar Bidasar Kolkata 800
20 Muni Manan Kumar Barpeta Road Kolkata 804
21 Muni Akshay Prakash Ahmedabad Kolkata 807
22 Muni Akash Kumar Cuttack Kolkata 809
23 Muni Nay Kumar Jalgaon Kolkata 811
24 Muni Gautam Kumar Birmaval Kolkata 818
25 Muni Sudhanshu Kumar Birmaval Kolkata 819
26 Muni Mridu Kumar Koshiwada Kolkata 822
27 Muni Gaurav Kumar Ladnun Kolkata 826
28 Muni Him Kumar Asadha Kolkata 830
29 Muni Hitendra Kumar Sayara Kolkata 832
30 Muni Shubhankar Sardarshahar Kolkata 835
31 Muni Anekant Kumar Chennai Kolkata 839
32 Muni Vivek Kumar Barpeta Road Kolkata 841
33 Muni Punit Kumar  Balotara Kolkata 843
34 Muni Dhurva Kumar Pachpadara Kolkata 846
35 Muni Lakshya Kumar Kolhapur Kolkata 852
36 Muni Suvidhi Kumar Sri Dungagarh Kolkata 854
37 Muni Vardhman Kumar Hyderabad Kolkata 855
38 Muni Vinamra Kumar Parlu Kolkata 857
39 Muni Prince Kumar Padarada Kolkata 859
40 Muni Naman Kumar Gangashahar Kolkata 860
41 Muni Namra Kumar Tamkor Kolkata 865
42 Muni Parshwa Kumar Gangashahar Kolkata 867
43 Muni Satya Kumar Jhakanavad Kolkata 869
44 Muni Ratna Kumar Sardarshahar Kolkata 870
45 Muni keshi Kumar Kesinga Kolkata 871
46 Muni Jaideep Kumar Lunkaransar Kolkata 873
47 Sadhvi Pramaukha Kanak Prabha Ladnun Kolkata
48 Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha Ladnun Kolkata 1582
49 Sadhvivarya Sambuddh Yasha Jasol Kolkata 1779
50 Sadhvi Yashomati Rajgarh Kolkata 1280
51 Sadhvi Kusumlata Taranagar Kolkata 1337
52 Sadhvi Jin Prabha Ladnun Kolkata 1342
53 Sadhvi Kiran Yasha Bhadara Kolkata 1349
54 Sadhvi Kalplata Ladnun Kolkata 1353
55 Sadhvi Kunthu Shree Umra Kolkata 1366
56 Sadhvi Kanchan Rekha Bav Kolkata 1379
57 Sadhvi Pramila Kumari Sujangarh Kolkata 1391
58 Sadhvi Sushma Kumari Sardarshahar Kolkata 1394
59 Sadhvi Vimal Pragya Bidasar Kolkata 1404
60 Sadhvi Sangeet Shree Sri Dungagarh Kolkata 1412
61 Sadhvi Gupti Prabha Taranagar Kolkata 1434
62 Sadhvi Chitralekha Gangashahar Kolkata 1443
63 Sadhvi Bhawana Shree Udayramsar Kolkata 1449
64 Sadhvi Vibha Shree Gangashahar Kolkata 1454
65 Sadhvi Shanti Prabha Ladnun Kolkata 1470
66 Sadhvi Sharda Shree Bhinasar Kolkata 1477
67 Sadhvi Rachana Shree Tamkor Kolkata 1488
68 Sadhvi Anushasan Shree Gangashahar Kolkata 1493
69 Sadhvi Sudha Kumari Bidasar Kolkata 1494
70 Sadhvi Labdhi Prabha Titilagarh Kolkata 1521
71 Sadhvi Piyush Prabha Sardarshahar Kolkata 1523
72 Sadhvi Shrut Yasha Ladnun Kolkata 1541
73 Sadhvi Mudit Yasha Ladnun Kolkata 1543
74 Sadhvi Shubhra Yasha Bidasar Kolkata 1545
75 Sadhvi Shital Yasha Ratangarh Kolkata 1549
76 Sadhvi Rijubala Sardarshahar Kolkata 1553
77 Sadhvi Astha Shree Bangalore Kolkata 1557
78 Sadhvi Savita Shree Ladnun Kolkata 1570
79 Sadhvi Shashi Prabha Ladnun Kolkata 1573
80 Sadhvi Jay Vibha Gangashahar Kolkata 1585
81 Sadhvi Kamal Vibha Sri Dungagarh Kolkata 1586
82 Sadhvi Darshan Vibha Dhinawas Kolkata 1587
83 Sadhvi Arogya Shree Momasar Kolkata 1593
84 Sadhvi Sunanda Shree Ladnun Kolkata 1609
85 Sadhvi Vandana Shree Sri Dungagarh Kolkata 1610
86 Sadhvi Malay Shree Jasol Kolkata 1619
87 Sadhvi Mallika Shree Fatehgarh Kolkata 1622
88 Sadhvi Jayant Yasha Gangashahar Kolkata 1628
89 Sadhvi Sudarshan Prabha Momasar Kolkata 1649
90 Sadhvi Sumati Prabha Sardarshahar Kolkata 1650
91 Sadhvi Sumangla Shree Sisay Kolkata 1661
92 Sadhvi Sambhav Shree Jasol Kolkata 1680
93 Sadhvi Tanmay Prabha Pipad Kolkata 1696
94 Sadhvi Mudita Shree Charbhuja Kolkata 1701
95 Sadhvi swastika Prabha Ladnun Kolkata 1713
96 Sadhvi Kaushal Prabha Gangashahar Kolkata 1714
97 Sadhvi Sumangal Prabha Gangashahar Kolkata 1721
98 Sadhvi Charulata Lunkaransar Kolkata 1726
99 Sadhvi Chandrika Shree Pune Kolkata 1728
100 Sadhvi Vishal Yasha Sardarshahar Kolkata 1737
101 Sadhvi Sulabh Yasha Sisay Kolkata 1740
102 Sadhvi Dipti Yasha Richher Kolkata 1749
103 Sadhvi Maulik Yasha Rajaldesar Kolkata 1752
104 Sadhvi Charitra Yasha Sardarshahar Kolkata 1754
105 Sadhvi Kartik Yasha Pachpadara Kolkata 1755
106 Sadhvi Param Prabha Bidasar Kolkata 1763
107 Sadhvi Mimansa Prabha Sardarshahar Kolkata 1765
108 Sadhvi Prabuddh Yasha Parlu Kolkata 1769
109 Sadhvi Himanshu Prabha Barpeta Road Kolkata 1773
110 Sadhvi Khyat Yasha Jasol Kolkata 1781
111 Sadhvi Maitri Yasha Jasol Kolkata 1784
112 Sadhvi Pranjal Yasha Balotara Kolkata 1786
113 Sadhvi Bhavit Yasha Asadha Kolkata 1787
114 Sadhvi Rajul Prabha Bangalore Kolkata 1799
115 Sadhvi Chaitnya Prabha Bangalore Kolkata 1800
116 Sadhvi Pushya Prabha Gangashahar Kolkata 1805
117 Sadhvi Siddharth Prabha Musalia Kolkata 1809
118 Sadhvi Vishal Prabha Barpeta Road Kolkata 1829
119 Sadhvi Prafulla Prabha Balotara Kolkata 1832
120 Sadhvi Sharad Yasha Sardarshahar Kolkata 1847
121 Sadhvi Namrata Shree Sayara Kolkata 1848
122 Sadhvi Samata Prabha Chennai Kolkata 1849
123 Sadhvi Riddhi Prabha Asadha Kolkata 1850
124 Sadhvi Kamaniy Prabha Kesinga Kolkata 1851
125 Sadhvi Aditya Prabha Kesinga Kolkata 1852
Rajasthan State: Chaturmasik Places -55 Monks -69 Nuns 223
Jaipur Kota area: Chaturmasik Places -5 Monks 6 and Nuns 17
126 Mantri Muni Sumermal Ladnun Jaipur (Anuvibha) 558 5
127 Muni Udit Kumar Sardarshahar Jaipur (Anuvibha) 697
128 Muni Pulkit Kumar Lonar Jaipur (Anuvibha) 772
129 Muni Anant Kumar Fatehgarh Jaipur (Anuvibha) 790
130 Muni Ramya Kumar Pachpadara Jaipur (Anuvibha) 845
131 Muni Jyotirmay Kumar
Sri Dungagarh Jaipur (Anuvibha) 866  
132 Sadhvi Ratan Shree Ladnun Ajmer 1226 5
133 Sadhvi Ramavati Bidasar Ajmer 1356
134 Sadhvi Him Shree Sardarshahar Ajmer 1480
135 Sadhvi Mukti Yasha Ratangarh Ajmer 1547
136 Sadhvi Chaitnya Yasha Sayara Ajmer 1762
137 Sadhvi Satya Prabha Deogarh Kota 1331 3
138 Sadhvi Dhyan Prabha Chennai Kota 1580
139 Sadhvi Shrut Prabha Kalyanpura Kota 1675
140 Sadhvi Amit Prabha Bidasar Jaipur (Shyamnagar) 1340 5
141 Sadhvi Kanchanbala Sardarshahar Jaipur (Shyamnagar) 1355
142 Sadhvi Dhruva Rekha Sardarshahar Jaipur (Shyamnagar) 1436
143 Sadhvi Nay Shree Charwas Jaipur (Shyamnagar) 1479
144 Sadhvi Riju Prabha Sakri Jaipur (Shyamnagar) 1828
145 Sadhvi Mangal Prabha Ladnun Kishangarh 1441 4
146 Sadhvi Suman Kumari Chhapar Kishangarh 1390
147 Sadhvi Sam Prabha Momasar Kishangarh 1579
148 Sadhvi Pranav Prabha Bidasar Kishangarh 1826
  Ajmer Area: Chaturmasik Place 7  Monks 11 Nuns 28
149 Muni Prathviraj Sri Dungagarh Borawar 563 2
150 Muni Paras Kumar Lachhuda Borawar 743
151 Muni Swastik Kumar Ladnun Ladnun (JVB Seva Kendra) 798 9
152 Muni Vijayraj Rajgarh Ladnun (JVB Seva Kendra) 621
153 Muni Ridhkaran Sujangarh Ladnun (JVB Seva Kendra) 552
154 Muni Jindas Sisay Ladnun (JVB Seva Kendra) 707
155 Muni Madhu Kumar Sardarshahar Ladnun (JVB Seva Kendra) 717
156 Muni Nirmal Kumar Rajgarh Ladnun (JVB Seva Kendra) 721
157 Muni Kanti Kumar Tapra Ladnun (JVB Seva Kendra) 803
158 Muni Ajay Prakash Pipad Ladnun (JVB Seva Kendra) 805
159 Muni Suparshwa Kumar Ladnun Ladnun (JVB Seva Kendra) 856
160 Sadhvi Dhan Shree Sardarshahar Asind 1266 4
161 Sadhvi Sheel Yasha Sandwa Asind 1548
162 Sadhvi Salil Yasha Asadha Asind 1682
163 Sadhvi Vidit Prabha Sayara Asind 1840
164 Sadhvi Kamal Prabha Ladnun Bhilwara 1321 5
165 Sadhvi Lalitkala Gangashahar Bhilwara 1451
166 Sadhvi Yog Prabha Gangashahar Bhilwara 1598
167 Sadhvi Manjula Shree Balotara Bhilwara 1709
168 Sadhvi Samriddhi Prabha Lunkaransar Bhilwara 1801
169 Sadhvi Shanta Kumari Gangashahar Gangapur 1371 5
170 Sadhvi Chandravati Gangashahar Gangapur 1357
171 Sadhvi Lalit Yasha Chennai Gangapur 1614
172 Sadhvi Akhil Yasha Jasol Gangapur 1681
173 Sadhvi Mridu Yasha Jasol Gangapur 1684
174 Sadhvi Vishad Pragya Bidasar Chhoti Khatu 1403 4
175 Sadhvi Prasham Yasha  Jeto Mandi Chhoti Khatu 1640
176 Sadhvi Shreyas Prabha Nandeshma Chhoti Khatu 1730
177 Sadhvi Mandar Prabha Jasol Chhoti Khatu 1807
178 Sadhvi Pavan Prabha Sri Dungagarh Ladnun (Seva-Kendra) 1475 10
179 Sadhvi Chand Kumari Ratannagar Ladnun (Seva-Kendra) 1128
180 Sadhvi Suraj Kumari Sardulpur Ladnun (Seva-Kendra) 1190
181 Sadhvi Sheelvati Ladnun Ladnun (Seva-Kendra) 1330
182 Sadhvi Kalpana Shree Adsar Ladnun (Seva-Kendra) 1385
183 Sadhvi Kumud Yasha ladnun Ladnun (Seva-Kendra) 1536
184 Sadhvi Prabodh Yasha Udasar Ladnun (Seva-Kendra) 1624
185 Sadhvi Keval Yasha Bhuj Ladnun (Seva-Kendra) 1642
186 Sadhvi Atma Yasha Shahada Ladnun (Seva-Kendra) 1704
187 Sadhvi Ramya Prabha Gangashahar Ladnun (Seva-Kendra) 1831
Bikaner Area: Chaturmasik Place-26 Monks 25 Nuns 142
188 Muni Rajkaran Gangashahar Gangashahar 565 5
189 Muni Munivrat Gangashahar Gangashahar 676
190 Muni Girish Kumar Bhabhar Gangashahar 758
191 Muni Vineet Kumar Pachpadara Gangashahar 788
192 Muni Prabodh Kumar Shahada Gangashahar 810
193 Muni Tarachand Rasisar Sardarshahar 579 4
194 Muni Sumati Kumar Gangashahar Sardarshahar 716
195 Muni Devary Kumar Bhusawal Sardarshahar 776
196 Muni Aditya Kumar Gangashahar Sardarshahar 820
197 Muni Shanti Kumar Sujangarh Gangashahar(Shaktipeeth) 685 3
198 Muni Shreyansh Kumar Gangashahar Gangashahar(Shaktipeeth) 691
199 Muni Vimal Vihari Tamkor Gangashahar(Shaktipeeth) 764
200 Muni Tatvaruchi Amet Chhapar 733 5
201 Muni Manas Kumar Sisay Chhapar 753
202 Muni Vikas Kumar Rajaldesar Chhapar 817
203 Muni Ganbhakta Kelwa Chhapar 838
204 Muni Atmanand Sri Dungagarh Chhapar 849
205 Muni Madan Kumar Samdari Nohar 737 2
206 Muni Siddharth Kumar Korda Nohar 813
207 Muni Jambu Kumar (Sardarshahar) Sardarshahar Ratangarh 740 2
208 Muni Dhval Kumar Tosham Ratangarh 842
209 Muni Himanshu Kumar Asadha Sujangarh 763 4
210 Muni Dinkar Kumar Ladnun Sujangarh 816
211 Muni Hemant Kumar Asadha Sujangarh 833
212 Muni Jigyashu Kumar Asadha Sujangarh 848
213 Sadhvi Pan Kumari (First) Sri Dungagarh Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1070 6
214 Sadhvi Param Yasha Bidasar Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1514
215 Sadhvi Jayantmala Tapara Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1568
216 Sadhvi Vinamra Yasha Gangashahar Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1646
217 Sadhvi Sankalp Prabha Balotara Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1677
218 Sadhvi Mukta Prabha Sri Dungagarh Bikaner (Tulsi Sadhana Kendra) 1719
219 Sadhvi Vijay Shree Sardarshahar Udasar 1145 6
220 Sadhvi Urmila Kumari Gangashahar Udasar 1401
221 Sadhvi Sanyam Prabha Sardarshahar Udasar 1516
222 Sadhvi Vasudha Shree Surat Udasar 1670
223 Sadhvi Mridul Yasha Borawad Udasar 1687
224 Sadhvi Gyan Yasha Baytu Udasar 1775
225 Sadhvi Pan Kumari (Second) Sri Dungagarh Lunkaransar 1149 5
226 Sadhvi Mula Fatehgarh Lunkaransar 1207
227 Sadhvi Mangal Yasha Fatehgarh Lunkaransar 1527
228 Sadhvi Apurv Yasha Pachpadara Lunkaransar 1751
229 Sadhvi Akshay Prabha Bav Lunkaransar 1790
230 Sadhvi Hulasa Gangashahar Deshnok 1172 6
231 Sadhvi Jyoti Shree Sri Dungagarh Deshnok 1313
232 Sadhvi Hemlata Bela Deshnok 1502
233 Sadhvi Samanvya Prabha Sri Dungagarh Deshnok 1664
234 Sadhvi Archana Shree Surat Deshnok 1695
235 Sadhvi Jinendra Prabha Sri Dungagarh Deshnok 1824
236 Sadhvi Rajimati Ratangarh Nokha 1222 8
237 Sadhvi Kan Kumari Churu Nokha 1126
238 Sadhvi Man Kumari churu Nokha 1133
239 Sadhvi Karuna Shree Sujangarh Nokha 1326
240 Sadhvi Samata Shree Rajaldesar Nokha 1343
241 Sadhvi Kusum Prabha Charbhuja Nokha 1698
242 Sadhvi Pulkit Prabha Pachpadara Nokha 1739
243 Sadhvi Prabhat Prabha Bikaner Nokha 1804
244 Sadhvi Ratan Shree (Sri Dungargarh) Sri Dungagarh Sri Ganganagar 1230 6
245 Sadhvi Suvrata Sri Dungagarh Sri Ganganagar 1279
246 Sadhvi Kulbala Sri Dungagarh Sri Ganganagar 1364
247 Sadhvi Suman Prabha Sri Dungagarh Sri Ganganagar 1365
248 Sadhvi Kartik Prabha Boraj Sri Ganganagar 1825
249 Sadhvi Chintan Prabha Boraj Sri Ganganagar 1827
250 Sadhvi Menraya Kesur Bikaner (Lal Kothi) 1245 4
251 Sadhvi Sanveg Shree Sri Dungagarh Bikaner (Lal Kothi) 1413
252 Sadhvi Kalyan Mitra Gangashahar Bikaner (Lal Kothi) 1416
253 Sadhvi Maryada Prabha koyal Bikaner (Lal Kothi) 1691
254 Sadhvi Kanak Shree Ladnun Sri Dungargarh 1245 18
255 Sadhvi Prashamrati Taranagar Sri Dungargarh 1336
256 Sadhvi Jaymala Nohar Sri Dungargarh 1325
257 Sadhvi Riju Shree Sri Dungagarh Sri Dungargarh 1325
258 Sadhvi Krishna Kumari Padampura Sri Dungargarh 1377
259 Sadhvi Veena Kumari Sardarshahar Sri Dungargarh 1392
260 Sadhvi Mukti Prabha Sirsa Sri Dungargarh 1400
261 Sadhvi Madhulata Gangashahar Sri Dungargarh 1453
262 Sadhvi Dharm Yasha Bidasar Sri Dungargarh 1515
263 Sadhvi Sampat Prabha Sri Dungagarh Sri Dungargarh 1559
264 Sadhvi Madhulekha Gangashahar Sri Dungargarh 1560
265 Sadhvi Amit Yasha Gangashahar Sri Dungargarh 1575
266 Sadhvi Saras Prabha Balotara Sri Dungargarh 1612
267 Sadhvi Karunya Prabha Sri Dungargarh Sri Dungargarh 1668
268 Sadhvi Sangit Prabha Jasol Sri Dungargarh 1678
269 Sadhvi Sumedha Shree Titilagarh Sri Dungargarh 1707
270 Sadhvi Bhavya Yasha Jasol Sri Dungargarh 1782
271 Sadhvi Samiti Prabha Ambajogai Sri Dungargarh 1816
272 Sadhvi Vinay Shree (Second) Sri Dungargarh Sardarshahar 1286
273 Sadhvi Jagvatsala Bidasar Sardarshahar 1439
274 Sadhvi Atul Prabha Dahod Sardarshahar 1653
275 Sadhvi Pawan Yasha Jasol Sardarshahar 1783
276 Sadhvi Gunmala Udaipur Gangashahar 1304
277 Sadhvi Kamal Prabha Boraj Gangashahar 1535
278 Sadhvi Prakashvati Sisay Gangashahar 1259
279 Sadhvi Vijay Shree Sardarshahar Gangashahar 1063
280 Sadhvi Vijay Kumari Chhapar Gangashahar 1235
281 Sadhvi Gyanvati Ladnun Gangashahar 1287
282 Sadhvi Madhumati Tamkor Gangashshar 1289
283 Sadhvi Ashavati Nokha Gangashahar 1298
284 Sadhvi Deepmala Sri Ganganagar Gangashahar 1417
285 Sadhvi Priyadarshana Suratgarh Gangashahar 1456
286 Sadhvi Kirti Yasha Gangashahar Gangashahar 1537
287 Sadhvi Manu Yasha Lachhuda Gangashahar 1606
288 Sadhvi Vineet Yasha Sujangarh Gangashahar 1629
289 Sadhvi Kanta Shree Ratangarh Gangashahar 1716
290 Sadhvi Lakshya Prabha Marwad Junction Gangashahar 1719
291 Sadhvi Preksha Prabha Rajnagar Gangashahar 1764
292 Sadhvi Arogya Yasha Pachpadara Gangashahar 1778
293 Sadhvi Jagat Yasha Pachpadara Gangashahar 1785
294 Sadhvi Navya Prabha Marwad Junction Gangashahar 1798
295 Sadhvi Sagar Prabha Churu Gangashahar 1812
296 Sadhvi Shatabdi Prabha Arani Gangashahar 1871
297 Sadhvi Sanyam Shree Ratangarh Joravarpura 1315
298 Sadhvi Prem Prabha Ladnun Joravarpura 1520
299 Sadhvi Sahaj Prabha Tapara Joravarpura 1567
300 Sadhvi Prasidhhi Prabha Tapara Joravarpura 1810
301 Sadhvi Tilak Shree Sujangarh Rajaldesar 1327
302 Sadhvi Prabha Shree Bav Rajaldesar 1359
303 Sadhvi Laghima Shree Sardarshahar Rajaldesar 1395
304 Sadhvi Mahima Shree Balotara Rajaldesar 1708
305 Sadhvi Kartvya Yasha Jasol Rajaldesar 1780
306 Sadhvi Nirnay Prabha Balotara Rajaldesar 1822
307 Sadhvi Basant Prabha Rajaldesar Bidasar 1334 22
308 Sadhvi Punya Prabha Barmer Bidasar 1440
309 Sadhvi Ajit Prabha Lava Sardargarh Bidasar 1139
310 Sadhvi Bhagvati Bav Bidasar 1292
311 Sadhvi Pan Kumari Jaipur Bidasar 1127
312 Sadhvi Rai Kumari Jaipur Bidasar 1131
313 Sadhvi Gun Shree Ladnun Bidasar 1224
314 Sadhvi Madan Shree Bidasar Bidasar 1244
315 Sadhvi Vasumati Sardarshahar Bidasar 1250
316 Sadhvi Indumati Abohar Mandi Bidasar 1275
317 Sadhvi Shrddha Shree Udaipur Bidasar 1309
318 Sadhvi Kul Prabha Bidasar Bidasar 1339
319 Sadhvi Riju Pragya Bav Bidasar 1448
320 Sadhvi Sanklpa Shree Kunauli Bazar Bidasar 1459
321 Sadhvi Arhat Prabha Sardarshahar Bidasar 1469
322 Sadhvi Darshan Prabha Barmer Bidasar 1510
323 Sadhvi Kalpamala Gangashahar Bidasar 1561
324 Sadhvi Sanvar Yasha Kavas Bidasar 1643
325 Sadhvi Nirmal Prabha Barmer Bidasar 1647
326 Sadhvi Jin Yasha Sardarshahar Bidasar 1745
327 Sadhvi Rohit Yasha Pachpadara Bidasar 1753
328 Sadhvi Vidhi Prabha Kanana Bidasar 1772
329 Sadhvi Madhurekha Gangashahar Bhinasar 1367 5
330 Sadhvi Savita Shree Sardarshahar Bhinasar 1429
331 Sadhvi Shukla Prabha Sardarshahar Bhinasar 1473
332 Sadhvi Suvrata Yasha Sardarshahar Bhinasar 1555
333 Sadhvi Madhu Yasha Sardarshahar Gangashahar 1630
334 Sadhvi Ujjaval Rekha Sardarshahar Kalu 1421 7
335 Sadhvi Bidama Pipli Kalu 1100
336 Sadhvi Amrit Prabha Sardarshahar kalu 1524
337 Sadhvi Smit Prabha Jasol Kalu 1611
338 Sadhvi Gaurav Prabha jasol Kalu 1613
339 Sadhvi Hem Prabha Samdari Kalu 1768
340 Sadhvi Namra Prabha Sardarshahar kalu 1830
341 Sadhvi Sangh Prabha Rajaldesar Churu 1433
342 Sadhvi Deep Yasha Dhulia Churu 1525
343 Sadhvi Pranshu Prabha Balotara churu 1823
344 Sadhvi Sanyamlata Barmer Momasar 1512 3
345 Sadhvi Mardav Shree Barmer Momasar 1648
346 Sadhvi Manish Prabha Asotara Momasar 1679
347 Sadhvi Ujjwal Prabha Lonar Sadulpur 1601 4
348 Sadhvi Mukti Shree Fatehgarh Sadulpur 1499
349 Sadhvi Anupreksha Shree Lonar Sadulpur 1602
350 Sadhvi Sanmati Prabha Bhusawal Sadulpur 1729
351 Sadhvi Prasnna Yasha Kalu Taranagar 1774 4
352 Sadhvi Chaitya Prabha Sri Dungargarh Taranagar 1616
353 Sadhvi Madhurya Prabha kalu Taranagar 1815
354 Sadhvi Kumud Prabha Delhi Taranagar 1846
Jodhpur Area: Chaturmasik Place-6: Monks 6 and  Nuns 19
355 Muni Vimal Kumar Taranagar Pali 666 4
356 Muni Madhur Kumar Balotara Pali 760
357 Muni Akshay Kumar Balotara pali 777
358 Muni Dhanya Kumar Balotara pali 799
359 Muni Devendra Kumar Tamkor Jodhpur City 741 2
360 Muni Arjav Kumar Sri Dungargarh Jodhpur City 836
361 Sadhvi Chand Kumari Ladnun Jodhpur (Amarnagar) 1202 5
362 Sadhvi Vivek Shree Fatehgarh Jodhpur (Amarnagar) 1311
363 Sadhvi Manjubala Momasar Jodhpur (Amarnagar) 1348
364 Sadhvi Titiksha Shree Chennai Jodhpur (Amarnagar) 1397
365 Sadhvi Pallav Prabha Bidasar Jodhpur (Amarnagar) 1819
366 Sadhvi Ram Kumari Ladnun Balotara 1203 6
367 Sadhvi Pragyavati Bav Balotara 1376
368 Sadhvi Vivek Shree Charwas Balotara 1481
369 Sadhvi Kirti Prabha ladnun Balotara 1722
370 Sadhvi Mayank Yasha Sardarshahar Balotara 1760
371 Sadhvi Prashant Yasha Asadha Balotara 1789
372 Sadhvi Gulab Kanwar Sardarshahar Jasol 1267
373 Sadhvi Bhanu Kumari Sardarshahar jasol 1239
374 Sadhvi Hemrekha ladnun jasol 1496
375 Sadhvi Prasnna Prabha jasol jasol 1652
376 Sadhvi Ritu Yasha Jasol jasol 1742
377 Sadhvi Rati Prabha Balotara Pachpadara 1513
378 Sadhvi Kala Prabha Balotara Pachpadara 1509
379 Sadhvi Manogya Yasha Tapara Pachpadara 1743
Udapur Area: Chaturmasik Place-11:  Monks 21 and Nuns 17
380 Muni Sukhlal Sujangarh Udaipur 598 4
381 Muni Mohjit Kumar Rajgarh udaipur 701
382 Muni Bhavya Kumar Bhinasar Udaipur 796
383 Muni Jayesh Kumar Ladnun Mumbai 861
384 Muni Jatanmal ladnun Rajnagar 602 4
385 Muni Suresh Kumar Harnava Rajnagar 659
386 Muni Anand Kumar Kalu Rajnagar 751
387 Muni Sambodh Kumar Lilwa Rajnagar 787
388 Muni Harshalal Lachhuda Rajaji Ka kareda 611 2
389 Muni Darshan Kumar  Lava Sardargarh Rajaji Ka kareda 735
390 Muni Manilal Sardarshahar Kelwa 645 2
391 Muni Kushal Kumar Ratlam Kelwa 815
392 Muni Ravindra Kumar Gogunda Udaipur (Anandnagar) 665 4
393 Muni Prithviraj Jasol Udaipur (Anandnagar) 762
394 Muni Shantipriya Deoria Udaipur (Anandnagar) 823
395 Muni Atul Kumar Jagrao Udaipur (Anandnagar) 837
396 Muni Bhupendra Kumar Ladnun Lava Sardargarh 703 2
397 Muni Padam Kumar Rajaldesar Lava Sardargarh 793
398 Muni Dharmesh Kumar Kanjiwaram Gogunda 742 3
399 Muni Vinod Kumar Churu Gogunda 765
400 Muni Yashwant Kumar Jasol Gogunda 791
401 Sadhvi Jasvati Sardarshahar Gajpur 1251 4
402 Sadhvi Jyotsna Kumari Gangashahar Gajpur 1430
403 Sadhvi Rishabh Prabha Sardarshahar Gajpur 1468
404 Sadhvi Anekant Prabha Ahmedabad Gajpur 1632
405 Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh) Rajgarh Amet 1284 4
406 Sadhvi Nirmal Yasha Sardarshahar Amet 1542
407 Sadhvi Manan Yasha Lachhuda Amet 1686
408 Sadhvi Gambhir Prabha Nokha Amet 1817
409 Sadhvi Sadhana Shree Sardarshahar Kankroli 1301 4
410 Sadhvi Vimal Prabha bidasar Kankroli 1363
411 Sadhvi Sanmati Shree Sardarshahar Kankroli 1476
412 Sadhvi Jagrit Yasha Nokha Nokha 1688
413 Sadhvi Kundan Prabha Udasar Nathdwara 1444 5
414 Sadhvi Vidhyut Prabha Momasar Nathdwara 1474
415 Sadhvi Shanti Prabha Rajaldesar Nathdwara 1577
416 Sadhvi Kiran Yasha Kantabhanji Nathdwara 1607
417 Sadhvi Charitra Prabha Jasol Nathdwara 1631
Delhi State: Chaturmasik Place-6: Monks 12 and Nuns 13
418 Muni Sumermal Sujangarh Delhi (Green Park) 557 6
419 Muni Tanmay Kumar Ladnun Delhi (Green Park) 752
420 Muni Jayant Kumar Gangashahar Delhi (Green Park) 784
421 Muni Anushasan Kumar Koshiwada Delhi (Green Park) 821
422 Muni Meru Kumar Gangashahar Delhi (Green Park) 829
423 Muni Saumya Kumar Hisar Delhi (Green Park) 831
424 Muni Vijay Kumar Sujangarh Delhi (Krishna Nagar) 684 3
425 Muni Pratik Kumar Bhilwara Delhi (Krishna Nagar) 844
426 Muni Ramaniy Kumar Chhapar Delhi (Krishna Nagar) 851
427 Muni Kuldeep Kumar Sardarshahar Delhi (Rohini) 727 3
428 Muni Sambhav Kumar Gangashahar Delhi (Rohini) 722
429 Muni Mukul Kumar Pithas Delhi (Rohini) 785
430 Sadhvi Sanghmitra Sri Dungagarh Delhi (Shalimarbag) 1170 4
431 Sadhvi Shil Prabha Sardarshahar Delhi (Shalimarbag) 1344
432 Sadhvi Suraj Yasha Sardarshahar Delhi (Shalimarbag) 1562
433 Sadhvi Samadhi Prabha Uchana Mandi Delhi (Shalimarbag) 1732
434 Sadhvi Ashok Shree Sardarshahar Delhi (Pitampura) 1300 5
435 Sadhvi Chinmay Prabha Nathdwara Delhi (Pitampura) 1531
436 Sadhvi Manju Yasha Bidasar Delhi (Pitampura) 1546
437 Sadhvi Charu Prabha Ratangarh Delhi (Pitampura) 1620
438 Sadhvi Indu Prabha Balotara Delhi (Pitampura) 1820
439 Sadhvi Ravi Prabha Ladnun Delhi (Shahadara) 1319 4
440 Sadhvi Purnima Shree Sardarshahar Delhi (Shahadara) 1490
441 Sadhvi Lok Yasha Ratannagar Delhi (Shahadara) 1526
442 Sadhvi Kartvya Prabha Kelwa Delhi (Shahadara) 1731
Haryana State: Chaturmasik Place-13: Monks 5 and Nuns 53
443 Muni Kishanlal Momasar Hansi 643 2
444 Muni Nikunj Kumar Bav Hansi 863
445 Muni Dharmchand (Piyush) Gangashahar Adampur Mandi 585 3
446 Muni Rashmi Kumar Gangashahar Adampur Mandi 780
447 Muni Priyanshu Kumar Mysore Adampur Mandi 858
448 Sadhvi Raj Kumari Nohar Hisar (Model Town) 1185 5
449 Sadhvi Jayshree (Nohar) Nohar Hisar (Model Town) 1183
450 Sadhvi Rama Kumari Nohar Hisar (Model Town) 1256
451 Sadhvi Niyati Prabha Asind Hisar (Model Town) 1595
452 Sadhvi Unnat Yasha Samdari Hisar (Model Town) 1776
453 Sadhvi Mohan Kumari Sri Dungagarh Sivani 1192 6
454 Sadhvi Premlata Sri Dungagarh Sivani 1354
455 Sadhvi Garima Shree Ladnun Sivani 1396
456 Sadhvi Lok Prabha Ladnun Sivani 1471
457 Sadhvi Laghav Prabha Bangalore Sivani 1842
458 Sadhvi Manasvi Prabha Bangalore Sivani 1845
459 Sadhvi Kanchan Kumari Ladnun Hisar (Katla, Ramlila) 1205 4
460 Sadhvi Siddh Prabha Ramsinghji ka Gura Hisar (Katla, Ramlila) 1591
461 Sadhvi Malay Yasha Udhana Hisar (Katla, Ramlila) 1621
462 Sadhvi Astha Prabha Ramsinghji ka Gura Hisar (Katla, Ramlila) 1700
463 Sadhvi Bhagvati Sri Dungagarh Barwala 1248 5
464 Sadhvi Manju Kumari Sri Dungagarh Barwala 1273
465 Sadhvi Sharad Prabha ladnun Barwala 1472
466 Sadhvi Parimal Prabha Gangashahar Barwala 1592
467 Sadhvi Som Shree Lonar Barwala 1692
468 Sadhvi Chandrakala Hisar Tohana 1253 4
469 Sadhvi Pratibha Shree Gangashahar Tohana 1447
470 Sadhvi Vikas Prabha Gangashahar Tohana 1659
471 Sadhvi Pulkit Prabha Barpeta Road Tohana 1814
472 Sadhvi Saraoj Kumari Mumbai Sirsa 1276 5
473 Sadhvi Prabhavana Shree Tamkor Sirsa 1398
474 Sadhvi Som Prabha Ladnun Sirsa 1442
475 Sadhvi Punya Yasha bidasar Sirsa 1516
476 Sadhvi Bodhi Prabha Bhinasar Sirsa 1833
477 Sadhvi Suprabha Sri Dungagarh Tosham 1282 6
478 Sadhvi Gyan Prabha Sardarshahar Tosham 1306
479 Sadhvi Kirti Shree Taranagar Tosham 1323
480 Sadhvi Manisha Shree Charwas Tosham 1478
481 Sadhvi Udit Yasha Jasol Tosham 1618
482 Sadhvi Mukul Yasha Asotara Tosham 1736
483 Sadhvi Sanyam Prabha Hansi Ukalana Mandi 1378 4
484 Sadhvi Shahsikala hansi Ukalana Mandi 1482
485 Sadhvi Ujjawal Yasha Hansi Ukalana Mandi 1735
486 Sadhvi Chinmay Prabha Hansi Ukalana Mandi 1836
487 Sadhvi Kundan Rekha Hisar Jakhal Mandi 1427 4
488 Sadhvi Saubhagya Yasha Sardarshahar Jakhal Mandi 1605
489 Sadhvi Kalyan Yasha Bhiwani Jakhal Mandi 1657
490 Sadhvi Jayant Prabha Pachpadara Jakhal Mandi 1738
491 Sadhvi Jinbala Gangashahar Kalanvali 1452 5
492 Sadhvi Chetana Shree Sardarshahar Kalanvali 1118
493 Sadhvi Labhvati Bav Kalanvali 1362
494 Sadhvi Karuna Prabha Gangashahar Kalanvali 1676
495 Sadhvi Bhavya Prabha Titilagarh Kalanvali 1803
496 Sadhvi Shubh Prabha Rajgarh Bhiwani 1578 5
497 Sadhvi Kant Yasha Taranagar Bhiwani 1563
498 Sadhvi Kushal Vibha Chas Bokaro Bhiwani 1584
499 Sadhvi Atul Yasha Asind Bhiwani 1663
500 Sadhvi Neeti Prabha Pipad Bhiwani 1694
union territory: Chaturmasik Place-1 Monks-2
501 Muni Vinay Kumar Sardarshahar Chandigarh 655 2
502 Muni Abhay Kumar Sardarshahar Chandigarh 675
Punjab State: Chaturmasik Place 11: Nuns 45
503 Sadhvi Man Kumari Sardarshahar Govindgarh 1177 5
504 Sadhvi Kushal Pragya Sujangarh Govindgarh 1445
505 Sadhvi Kirtirekha Umara Govindgarh 1462
506 Sadhvi Kamal Yasha Momasar Govindgarh 1483
507 Sadhvi Indu Yasha Sardarshahar Govindgarh 1626
508 Sadhvi Vidhyavati (First) Sri Dungagarh Kotakpura 1231 4
509 Sadhvi Divya Prabha Gogunda Kotakpura 1432
510 Sadhvi Surya Yasha Sri Dungagarh Kotakpura 1518
511 Sadhvi Prashast Prabha Asotara Kotakpura 1808
512 Sadhvi Yashodhara Ladnun Sunam 1281 6
513 Sadhvi Neeti Shree Deogarh Sunam 1324
514 Sadhvi Anand Prabha Hisar Sunam 1428
515 Sadhvi Amrit Yasha Ladnun Sunam 1534
516 Sadhvi Riju Yasha Parihara Sunam 1539
517 Sadhvi Tarun Yasha Jasol Sunam 1683
518 Sadhvi Ujjawal Kumari Sisay Mansa Mandi 1283 4
519 Sadhvi Suraj Prabha Tamkor Mansa Mandi 1487
520 Sadhvi Lavanya Yasha Tamkor Mansa Mandi 1638
521 Sadhvi Naitik Prabha Sindhnur Mansa Mandi 1844
522 Sadhvi Suman Shree Bidasar Jagrao 1285 5
523 Sadhvi Surekha Charwas Jagrao 1420
524 Sadhvi Madhurlata Ramsinghji ka Gura Jagrao 1503
525 Sadhvi Manan Prabha Udasar Jagrao 1576
526 Sadhvi Riddhi Shree Mujjafarnagar Jagrao 1744
527 Sadhvi Jay Prabha Sri Dungargarh Ludhiyana 1314 5
528 Sadhvi Shashirekha Bav Ludhiyana 1360
529 Sadhvi Kant Prabha Udasar Ludhiyana 1590
530 Sadhvi Rohit Prabha Churu Ludhiyana 1821
531 Sadhvi Mandar Yasha Hisar Ludhiyana 1837
532 Sadhvi Manju Prabha Chhapar Dhuri 1332 3
533 Sadhvi Manjulata Ladnun Dhuri 1500
534 Sadhvi Guru Yasha Ladnun Dhuri 1574
535 Sadhvi Pramod Shree Pachpadara Towards Ludhiyana 1373 4
536 Sadhvi Dhan Kumari Sardarshahar Towards Ludhiyana 1174
537 Sadhvi Vijay Prabha Balotara Towards Ludhiyana 1511
538 Sadhvi Adarsh Prabha Balotara Towards Ludhiyana 1569
539 Sadhvi Kamal Rekha Ladnun Lehargaga 1422 3
540 Sadhvi Lalit Rekha Chhoti khatu Lehargaga 1533
541 Sadhvi Chandra Yasha Ladnun Lehargaga 1645
542 Sadhvi Jagat Prabha Hisar Ludhiyana 1484 2
543 Sadhvi Sulekha Hisar Ludhiyana 1486
544 Sadhvi Som Yasha Gangashahar Rama Mandi 1517 4
545 Sadhvi Saral Yasha Momasar Rama Mandi 1604
546 Sadhvi Rishi Prabha Gangashahar Rama Mandi 1660
547 Sadhvi jeet Yasha Sri Dungargarh Rama Mandi 1715
Gujrat State: Chaturmasik Place-11: Monks 7 and Nuns 46
548 Muni Rakesh Kumar Sujangarh Ahmedabad (Green Plaza) 603 3
549 Muni Sudhakar Rajaldesar Ahmedabad (Green Plaza) 792
550 Muni Deep Kumar Rajgarh Ahmedabad (Green Plaza) 812
551 Muni Sanjay Kumar Diver Bardoli 681 4
552 Muni Prasnna Kumar Diver Bardoli 708
553 Muni Prakash Kumar Diver Bardoli 699
554 Muni Dhairya Kumar diver Bardoli 872
555 Sadhvi Ram Kumari (Sardarshahar) Sardarshahar Ahmedabad (Kankaria) 1155 6
556 Sadhvi Vinay Prabha Sardarshahar Ahmedabad (Kankaria) 1467
557 Sadhvi Atma Prabha Sardarshahar Ahmedabad (Kankaria) 1554
558 Sadhvi Suvidhi Prabha Sri Dungargarh Ahmedabad (Kankaria) 1666
559 Sadhvi Moksha Prabha Gwalior Ahmedabad (Kankaria) 1813
560 Sadhvi Lokottar Prabha Gangashahar Ahmedabad (Kankaria) 1818
561 Sadhvi Shubhvati Sisay Ahmedabad (Shahibag) 1265 4
562 Sadhvi Sanvar Prabha Nokha Ahmedabad (Shahibag) 1551
563 Sadhvi Sampurn Yasha Sardarshahar Ahmedabad (Shahibag) 1633
564 Sadhvi Maulik Prabha Tapara Ahmedabad (Shahibag) 1725
565 Sadhvi Chandanbala Delhi Ahmedabad (Shahibag) 1294 8
566 Sadhvi Lavanya Shree K.J.F. Ahmedabad (Shahibag) 1375
567 Sadhvi Vardhman Shree Delhi Ahmedabad (Shahibag) 1411
568 Sadhvi Raj Shree Surat Ahmedabad (Shahibag) 1623
569 Sadhvi Siddhant Shree Madka Ahmedabad (Shahibag) 1691
570 Sadhvi Samiksha Prabha Pachpadara Ahmedabad (Shahibag) 1727
571 Sadhvi Pranav Yasha Bagumunda Ahmedabad (Shahibag) 1747
572 Sadhvi Siddhi Yasha Sujangarh Ahmedabad (Shahibag) 1750
573 Sadhvi Lalit Prabha Sardarshahar Dungri 1320 3
574 Sadhvi Amit Shree Sardarshahar Dungri 1485
575 Sadhvi Divya Yasha Bagumunda Dungri 1746
576 Sadhvi Madhubala Momasar Surat 1347 5
577 Sadhvi Vigyan Shree Sujangarh Surat 1382
578 Sadhvi Maryada Shree Gogunda Surat 1497
579 Sadhvi Saubhagya Shree Rajaldesar Surat 1672
580 Sadhvi Manjul Yasha Asadha Surat 1788
581 Sadhvi Shivmala Tamkor Bhuj 1350 6
582 Sadhvi Mridula Kumari Chikmanglur Bhuj 1393
583 Sadhvi Amitrekha Kavas Bhuj 1522
584 Sadhvi Gaurav Yasha Fatehgarh Bhuj 1685
585 Sadhvi Arham Prabha Kanana Bhuj 1706
586 Sadhvi Naveen Prabha Fatehgarh Bhuj 1811
587 Sadhvi Saraswati Hansi Vapi 1358 5
588 Sadhvi Sanveg Prabha Lunkaransar vapi 1381
589 Sadhvi Nandita Shree Jasol Vapi 1723
590 Sadhvi Tarun Prabha jasol vapi 1724
591 Sadhvi Labdhi Yasha Jasol vapi 1777
592 Sadhvi Somlata Gangashahar Surat 1370 5
593 Sadhvi Shakuntala Balotara surat 1431
594 Sadhvi Sanchit Yasha Sardarshahar surat 1564
595 Sadhvi Jagrit Prabha Sindhikela Surat 1671
596 Sadhvi Rakshit Yasha Jodhpur surat 1793
597 Sadhvi Kanak Rekha Sri Dungargarh Gandhidham 1383 4
598 Sadhvi Gunpreksha Udasar Gandhidham 1463
599 Sadhvi Sanvar Vibha Shahada Gandhidham 1588
600 Sadhvi Keval Prabha Chembur Gandhidham 1693
Maharashtra State: Chaturmasik Places-7: Monks 7 and Nuns 27
601 Muni Mahendra Kumar Mumbai Thane 658 5
602 Muni Ajit Kumar Gangashahar Thane 714
603 Muni Abhijit Kumar Bav Thane 808
604 Muni Jagrit Kumar Bav Thane 840
605 Muni Siddh Kumar Mumbai Thane 847
606 Muni Jinesh Kumar Jasol Beed 729 2
607 Muni Parmanand Gangashahar Beed 781
608 Sadhvi Nagina Tadgarh Mumbai (Bhaynder) 1214 5
609 Sadhvi Padamavati Shahada Mumbai (Bhaynder) 1221
610 Sadhvi Gaveshana Shree Samdari Mumbai (Bhaynder) 1507
611 Sadhvi Meru Prabha Koppal Mumbai (Bhaynder) 1673
612 Sadhvi Mayank Prabha Shahada Mumbai (Bhaynder) 1705
613 Sadhvi Kailashvati Sisay Jalgaon 1260 5
614 Sadhvi Lalita Shree Tamkor Jalgaon 1418
615 Sadhvi Pankaj Shree Ladnun Jalgaon 1498
616 Sadhvi Sharda Prabha Badanikalan Jalgaon 1718
617 Sadhvi Samyktva Yasha Samdari Jalgaon 1759
618 Sadhvi Jinrekha Gangashahar Nagpur 1368 5
619 Sadhvi Madhur Yasha Gangashahar Nagpur 1528
620 Sadhvi Shwet Prabha Tamkor Nagpur 1572
621 Sadhvi Dhaval Prabha Baytu Nagpur 1599
622 Sadhvi Mardav Yasha Baytu Nagpur 1748
623 Sadhvi Anima Shree Momasar Mumbai (Kandivali) 1399 6
624 Sadhvi Mangal Pragya Momasar Mumbai (Kandivali) 1756
625 Sadhvi Karnika Shree Samdari Mumbai (Kandivali) 1508
626 Sadhvi Sudha Prabha Momasar Mumbai (Kandivali) 1651
627 Sadhvi Samatva Yasha Momasar Mumbai (Kandivali) 1667
628 Sadhvi Maitri Prabha Samdari Mumbai (Kandivali) 1674
629 Sadhvi Nirvan Shree Sri Dungargarh Mumbai (Ghatakopar) 1409 6
630 Sadhvi Yogkshem Prabha Bav Mumbai (Ghatakopar) 1558
631 Sadhvi Lavanya Prabha Charbhuja Mumbai (Ghatakopar) 1600
632 Sadhvi Kundan Yasha Sri Dungargarh Mumbai (Ghatakopar) 1627
633 Sadhvi Mudit Prabha Gangashahar Mumbai (Ghatakopar) 1662
634 Sadhvi Madhur Prabha Chennai Mumbai (Ghatakopar) 1806
Madhya Pradesh State: Chaturmasik Places 2: Nuns-7
635 Sadhvi Kirtilata Bangalore Indore 1408 4
636 Sadhvi Shantilata Bangalore Indore 1410
637 Sadhvi Punam Prabha Bangalore Indore 1556
638 Sadhvi Shreshth Prabha Bangalore Indore 1654
639 Sadhvi Prabal Yasha Chhapar Petlawad 1235 3
640 Sadhvi Saurabh Yasha Dhulia Petlawad 1615
641 Sadhvi Suyash Prabha Dhulia Petlawad 1655
Odisha State: Chaturmasik Places-5: Monks 2 and Nuns 17
642 Muni Arhat Kumar Padrada Kantabanji 736 2
643 Muni Bharat Kumar Amalner Kantabanji 795
644 Sadhvi Rakesh Kumari Baytu Rourkela 1387 4
645 Sadhvi Malay Vibha Ladnun Rourkela 1583
646 Sadhvi Vipul Yasha Tusura Rourkela 1758
647 Sadhvi Jigyasha Prabha Tusura Rourkela 1766
648 Sadhvi Swarna Rekha Sri Dungargarh Sindhikela 1414 4
649 Sadhvi Swastika Shree Sri Dungargarh Sindhikela 1571
650 Sadhvi Sudhanshu Prabha Sri Dungargarh Sindhikela 1669
651 Sadhvi Gautam Yasha Gangashahar Sindhikela 1792
652 Sadhvi Trishala Kumari Sujangarh Cuttack 1455 5
653 Sadhvi Mani Prabha Chhapar Cuttack 1338
654 Sadhvi Punit Prabha Titilagarh Cuttack 1505
655 Sadhvi Kalpa Yasha Sri Dungargarh Cuttack 1703
656 Sadhvi Rashmi Prabha Pallavaram Cuttack 1843
657 Sadhvi Samyak Prabha Sardarshahar Bhubaneswar 1489 4
658 Sadhvi Saumya Prabha Sardarshahar Bhubaneswar 1461
659 Sadhvi Malay Prabha Gogunda Bhubaneswar 1530
660 Sadhvi Vardhman Yasha Beawar Bhubaneswar 1770
Chhatisgarh State: Chaturmasik Place-1 Monks-2
661 Muni Ramesh Kumar Sardarshahar Raipur 715 2
662 Muni Hemraj Sri Dungargarh Raipur 850
Assam State: Chaturmasik Place-1 Monks-3
663 Muni Kamal Kumar Gangashahar Guwahati 690 3
664 Muni Aman Kumar Rajaldesar Guwahati 864
665 Muni Nami Kumar Bidasar Guwahati 868
Tamilnadu State: Chaturmasik Places 5 Monks 7 and Nuns 8
666 Muni Gyanendra Kumar Ladnun Erode 709 3
667 Muni Vimlesh Kumar atma Erode 789
668 Muni Subodh Kumar Tambaram Erode 834
669 Muni Prashant Kumar Udasar Coimbatore 720 2
670 Muni Kumud Kumar Jodhpur Coimbatore 775
671 Muni Amrit Kumar Jhabua Pallavaram 744 2
672 Muni Naresh Kumar  Badanikalan Pallavaram 801
673 Sadhvi Kavyalata Gadana Chennai 1501 4
674 Sadhvi Jyoti Yasha Kalu Chennai 1656
675 Sadhvi Surabhi Prabha Ladnun Chennai 1712
676 Sadhvi Vaibhav Yasha Murgeri Chennai 1741
677 Sadhvi Pragya Shree Tasol Madurai 1504 4
678 Sadhvi Saral Prabha Sardarshahar Madurai 1552
679 Sadhvi Vinay Prabha Gangashahar Madurai 1597
680 Sadhvi Pratik Prabha Kesinga Madurai 1797
Karnataka State: Chaturmasik Places-7 Monks 4 and Nuns 24
681 Muni Munisuvrata Bidasar Bangalore (Vijaynagar) 689 2
682 Muni Mangal Prakash Asind Bangalore (Vijaynagar) 806
683 Muni Ranjit Kumar Rajaldesar Mandya 693 2
684 Muni Chaitnya Kumar Gangashahar Mandya 718
685 Sadhvi Vidhyavati (Second) Sri Dungargarh Bangalore (Gandhinagar) 1252 5
686 Sadhvi Priyvanda Chennai Bangalore (Gandhinagar) 1407
687 Sadhvi Prerna Shree Chennai Bangalore (Gandhinagar) 1506
688 Sadhvi Mridu Yasha Balotara Bangalore (Gandhinagar) 1617
689 Sadhvi Ridhhi Yasha Chennai Bangalore (Gandhinagar) 1757
690 Sadhvi Kanchan Prabha Sujangarh Bangalore (Rajajinagar) 1318 5
691 Sadhvi Manju Rekha Bav Bangalore (Rajajinagar) 1361
692 Sadhvi Udit Prabha Ukalana Mandi Bangalore (Rajajinagar) 1464
693 Sadhvi Nirbhay Prabha Bav Bangalore (Rajajinagar) 1566
694 Sadhvi Chelna Shree Bav Bangalore (Rajajinagar) 1689
695 Sadhvi Madhusmita Sardarshahar Chikmanglur 1435 7
696 Sadhvi Swastha Prabha Sardarshahar Chikmanglur 1594
697 Sadhvi Bhav Yasha Kalu Chikmanglur 1608
698 Sadhvi Vineet Prabha Adsar Chikmanglur 1635
699 Sadhvi Kulvibha Bidasar Chikmanglur 1636
700 Sadhvi Sahaj Yasha Ladnun Chikmanglur 1639
701 Sadhvi Malli Prabha Kalu Chikmanglur 1658
702 Sadhvi Labdhi Shree Ahmedabad Hiriyur 1437 3
703 Sadhvi Hem Yasha Ahmedabad Hiriyur 1538
704 Sadhvi Aradhana Shree Ahmedabad Hiriyur 1690
705 Sadhvi Sudarshana Shree Sardarshahar Gangavati 1492 4
706 Sadhvi Punit Yasha Bidasar Gangavati 1625
707 Sadhvi lakshit Prabha Sri Dungargarh Gangavati 1665
708 Sadhvi Pragati Prabha Pilibanga Gangavati 1802
Telangana State: Chaturmasik Place-1 Nuns-4
709 Sadhvi Satyavati Hansi Secuderabad/Hydearbad 1352 4
710 Sadhvi Punya Darshana Suratgarh Secuderabad/Hydearbad 1457
711 Sadhvi Shashi Pragya Tamkor Secuderabad/Hydearbad 1637
712 Sadhvi Sambodh Yasha Partur Secuderabad/Hydearbad 1771
15 States of India/ Chaturmasik Places-127: Monks Group-38 and Nuns Group-89: Monks-166 and Nuns 546: Total-712
Share this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. Abohar
 2. Acharya
 3. Acharya Mahashraman
 4. Ahmedabad
 5. Ajmer
 6. Akash
 7. Amalner
 8. Amet
 9. Anand
 10. Anant
 11. Anekant
 12. Anuvibha
 13. Aradhana
 14. Arham
 15. Arhat
 16. Asadha
 17. Asind
 18. Assam
 19. Atma
 20. Balotara
 21. Bangalore
 22. Bardoli
 23. Barmer
 24. Barpeta Road
 25. Bav
 26. Baytu
 27. Beawar
 28. Bhabhar
 29. Bhavit
 30. Bhilwara
 31. Bhinasar
 32. Bhiwani
 33. Bhubaneswar
 34. Bhuj
 35. Bidasar
 36. Bikaner
 37. Bokaro
 38. Borawar
 39. Chandanbala
 40. Chandigarh
 41. Charitra
 42. Charwas
 43. Chaturmas
 44. Chennai
 45. Chetana
 46. Chhapar
 47. Chhoti Khatu
 48. Churu
 49. Coimbatore
 50. Cuttack
 51. Dahod
 52. Darshan
 53. Darshana
 54. Delhi
 55. Deogarh
 56. Devendra
 57. Dharm
 58. Dhruva
 59. Dhulia
 60. Dhuri
 61. Dhyan
 62. Falsund
 63. Gandhidham
 64. Gandhinagar
 65. Ganganagar
 66. Gangapur
 67. Gangashahar
 68. Gogunda
 69. Gun
 70. Gupti
 71. Guru
 72. Guwahati
 73. Gwalior
 74. Gyan
 75. Hansi
 76. Haryana
 77. Hiriyur
 78. Hisar
 79. Hyderabad
 80. Indore
 81. JVB
 82. Jaipur
 83. Jakhal Mandi
 84. Jalgaon
 85. Jambu Kumar
 86. Jasol
 87. Jin
 88. Jinendra
 89. Jodhpur
 90. Joravarpura
 91. Kala
 92. Kalanvali
 93. Kalpa
 94. Kalu
 95. Kankroli
 96. Kant
 97. Kantabanji
 98. Karnataka
 99. Karuna
 100. Kelwa
 101. Kendra
 102. Kesinga
 103. Khatu
 104. Kishangarh
 105. Kolhapur
 106. Kolkata
 107. Koppal
 108. Kota
 109. Krishna
 110. Kunthu
 111. Labdhi
 112. Ladnun
 113. Lava Sardargarh
 114. Lunkaransar
 115. Madhya Pradesh
 116. Madurai
 117. Maharashtra
 118. Mahashraman
 119. Mahavir
 120. Maitri
 121. Malli
 122. Mandya
 123. Mansa
 124. Mantri
 125. Mantri Muni Sumermal
 126. Manu
 127. Maryada
 128. Meru
 129. Mimansa
 130. Minjur
 131. Moksha
 132. Momasar
 133. Mukhya Muni Mahavir Kumar
 134. Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha
 135. Mukti
 136. Mumbai
 137. Muni
 138. Muni Abhay Kumar
 139. Muni Abhijit Kumar
 140. Muni Aditya Kumar
 141. Muni Ajay Prakash
 142. Muni Ajit Kumar
 143. Muni Akash Kumar
 144. Muni Akshay Kumar
 145. Muni Akshay Prakash
 146. Muni Alok Kumar
 147. Muni Aman Kumar
 148. Muni Amrit Kumar
 149. Muni Anand Kumar
 150. Muni Anant Kumar
 151. Muni Anekant Kumar
 152. Muni Anushasan
 153. Muni Anushasan Kumar
 154. Muni Arhat Kumar
 155. Muni Arjav Kumar
 156. Muni Ashok Kumar
 157. Muni Atmanand
 158. Muni Atul Kumar
 159. Muni Bharat Kumar
 160. Muni Bhavya Kumar
 161. Muni Bhupendra Kumar
 162. Muni Chaitnya Kumar
 163. Muni Deep Kumar
 164. Muni Devendra Kumar
 165. Muni Dhanya Kumar
 166. Muni Dharamruchi
 167. Muni Dharmesh Kumar
 168. Muni Dhurva Kumar
 169. Muni Dinesh Kumar
 170. Muni Dinkar
 171. Muni Gaurav Kumar
 172. Muni Gautam Kumar
 173. Muni Girish Kumar
 174. Muni Gyanendra Kumar
 175. Muni Hemant Kumar
 176. Muni Hemraj
 177. Muni Him Kumar
 178. Muni Himanshu Kumar
 179. Muni Hitendra Kumar
 180. Muni Jagrit Kumar
 181. Muni Jambu Kumar (Sardarshahar)
 182. Muni Jatanmal
 183. Muni Jay Kumar
 184. Muni Jayant Kumar
 185. Muni Jayesh Kumar
 186. Muni Jindas
 187. Muni Jinesh Kumar
 188. Muni Jitendra Kumar
 189. Muni Jyotirmay Kumar
 190. Muni Kamal Kumar
 191. Muni Kanti Kumar
 192. Muni Keshi Kumar
 193. Muni Kirti Kumar
 194. Muni Kishanlal
 195. Muni Komal Kumar
 196. Muni Kuldeep Kumar
 197. Muni Kumar Shraman
 198. Muni Kumud Kumar
 199. Muni Kushal Kumar
 200. Muni Lakshya Kumar
 201. Muni Madan Kumar
 202. Muni Madhu Kumar
 203. Muni Madhur Kumar
 204. Muni Mahavir Kumar
 205. Muni Mahendra Kumar
 206. Muni Manan Kumar
 207. Muni Manas Kumar
 208. Muni Manilal
 209. Muni Meru Kumar
 210. Muni Mohjit Kumar
 211. Muni Mridu
 212. Muni Mridu Kumar
 213. Muni Mudit Kumar
 214. Muni Mukul Kumar
 215. Muni Munivrat
 216. Muni Naman Kumar
 217. Muni Nami Kumar
 218. Muni Namra Kumar
 219. Muni Naresh
 220. Muni Nay Kumar
 221. Muni Nikunj Kumar
 222. Muni Nirmal Kumar
 223. Muni Padam Kumar
 224. Muni Paras Kumar
 225. Muni Parmanand
 226. Muni Prakash Kumar
 227. Muni Prashant Kumar
 228. Muni Prasnna Kumar
 229. Muni Pratik Kumar
 230. Muni Prince Kumar
 231. Muni Priyanshu Kumar
 232. Muni Pulkit Kumar
 233. Muni Rajkaran
 234. Muni Rajkumar
 235. Muni Rajnish Kumar
 236. Muni Rakesh Kumar
 237. Muni Ramaniy Kumar
 238. Muni Ramesh Kumar
 239. Muni Ramya Kumar
 240. Muni Ranjit Kumar
 241. Muni Rashmi Kumar
 242. Muni Ratna Kumar
 243. Muni Ravindra Kumar
 244. Muni Ridhkaran
 245. Muni Rishabh Kumar
 246. Muni Rohit Kumar
 247. Muni Sambhav Kumar
 248. Muni Sambodh Kumar
 249. Muni Sanjay Kumar
 250. Muni Satya Kumar
 251. Muni Saumya Kumar
 252. Muni Shanti Kumar
 253. Muni Shantipriya
 254. Muni Shreyansh Kumar
 255. Muni Shubhankar
 256. Muni Siddh Kumar
 257. Muni Siddharth Kumar
 258. Muni Subodh Kumar
 259. Muni Sudhakar
 260. Muni Sudhanshu Kumar
 261. Muni Sukhlal
 262. Muni Sumati Kumar
 263. Muni Sumermal
 264. Muni Suresh Kumar
 265. Muni Suvidhi Kumar
 266. Muni Swastik Kumar
 267. Muni Tanmay Kumar
 268. Muni Tatvaruchi
 269. Muni Udit Kumar
 270. Muni Vardhman Kumar
 271. Muni Vijay Kumar
 272. Muni Vikas Kumar
 273. Muni Vimal Kumar
 274. Muni Vimal Vihari
 275. Muni Vimlesh Kumar
 276. Muni Vinamra Kumar
 277. Muni Vinay Kumar
 278. Muni Vineet
 279. Muni Vineet Kumar
 280. Muni Vinod Kumar
 281. Muni Vishrut Kumar
 282. Muni Vivek Kumar
 283. Muni Yashwant Kumar
 284. Muni Yogesh Kumar
 285. Munisuvrata
 286. Mysore
 287. Nagpur
 288. Nathdwara
 289. Niyati
 290. Nohar
 291. Nokha
 292. Odisha
 293. Padampura
 294. Pali
 295. Pallavaram
 296. Parihara
 297. Petlawad
 298. Pilibanga
 299. Prabhavana
 300. Prabodh
 301. Pradesh
 302. Pragya
 303. Preksha
 304. Pune
 305. Punjab
 306. Punya
 307. Raipur
 308. Rajaldesar
 309. Rajasthan
 310. Rajgarh
 311. Rajnagar
 312. Ram
 313. Rama
 314. Rasisar
 315. Ratangarh
 316. Ratlam
 317. Riddhi
 318. Rishabh
 319. Rishi
 320. Rohini
 321. Rohit
 322. Rourkela
 323. Sadhana
 324. Sadhana Kendra
 325. Sadhvi
 326. Sadhvi Adarsh Prabha
 327. Sadhvi Aditya Prabha
 328. Sadhvi Ajit Prabha
 329. Sadhvi Akhil Yasha
 330. Sadhvi Akshay Prabha
 331. Sadhvi Amit Prabha
 332. Sadhvi Amit Shree
 333. Sadhvi Amit Yasha
 334. Sadhvi Amrit Prabha
 335. Sadhvi Amrit Yasha
 336. Sadhvi Anand Prabha
 337. Sadhvi Anekant Prabha
 338. Sadhvi Anima Shree
 339. Sadhvi Anupreksha Shree
 340. Sadhvi Anushasan Shree
 341. Sadhvi Apurv Yasha
 342. Sadhvi Aradhana Shree
 343. Sadhvi Archana Shree
 344. Sadhvi Arham Prabha
 345. Sadhvi Arhat Prabha
 346. Sadhvi Arogya Shree
 347. Sadhvi Arogya Yasha
 348. Sadhvi Ashavati
 349. Sadhvi Ashok Shree
 350. Sadhvi Astha Prabha
 351. Sadhvi Atul Prabha
 352. Sadhvi Atul Yasha
 353. Sadhvi Basant Prabha
 354. Sadhvi Bhagvati
 355. Sadhvi Bhanu Kumari
 356. Sadhvi Bhav Yasha
 357. Sadhvi Bhavit Yasha
 358. Sadhvi Bhavya Yasha
 359. Sadhvi Bidama
 360. Sadhvi Bodhi Prabha
 361. Sadhvi Chaitya Prabha
 362. Sadhvi Chand Kumari
 363. Sadhvi Chandra Yasha
 364. Sadhvi Chandravati
 365. Sadhvi Chandrika Shree
 366. Sadhvi Charitra Prabha
 367. Sadhvi Charitra Yasha
 368. Sadhvi Charu Prabha
 369. Sadhvi Charulata
 370. Sadhvi Chelna Shree
 371. Sadhvi Chinmay Prabha
 372. Sadhvi Chintan Prabha
 373. Sadhvi Chitralekha
 374. Sadhvi Darshan Prabha
 375. Sadhvi Darshan Vibha
 376. Sadhvi Deep Yasha
 377. Sadhvi Deepmala
 378. Sadhvi Dhan Kumari
 379. Sadhvi Dhan Shree
 380. Sadhvi Dhaval Prabha
 381. Sadhvi Dhyan Prabha
 382. Sadhvi Dipti Yasha
 383. Sadhvi Divya Prabha
 384. Sadhvi Divya Yasha
 385. Sadhvi Gambhir Prabha
 386. Sadhvi Gaurav Prabha
 387. Sadhvi Gaurav Yasha
 388. Sadhvi Gautam Yasha
 389. Sadhvi Gaveshana
 390. Sadhvi Gaveshana Shree
 391. Sadhvi Gulab Kanwar
 392. Sadhvi Gun Shree
 393. Sadhvi Gunmala
 394. Sadhvi Gupti Prabha
 395. Sadhvi Guru Yasha
 396. Sadhvi Gyan Prabha
 397. Sadhvi Gyan Yasha
 398. Sadhvi Gyanvati
 399. Sadhvi Hem Prabha
 400. Sadhvi Hem Yasha
 401. Sadhvi Hemlata
 402. Sadhvi Hemrekha
 403. Sadhvi Him Shree
 404. Sadhvi Himanshu Prabha
 405. Sadhvi Hulasa
 406. Sadhvi Indu Prabha
 407. Sadhvi Indu Yasha
 408. Sadhvi Indumati
 409. Sadhvi Jagat Prabha
 410. Sadhvi Jagat Yasha
 411. Sadhvi Jagrit Prabha
 412. Sadhvi Jagrit Yasha
 413. Sadhvi Jagvatsala
 414. Sadhvi Jasvati
 415. Sadhvi Jay Prabha
 416. Sadhvi Jay Vibha
 417. Sadhvi Jayant Prabha
 418. Sadhvi Jayant Yasha
 419. Sadhvi Jayantmala
 420. Sadhvi Jaymala
 421. Sadhvi Jeet Yasha
 422. Sadhvi Jin Prabha
 423. Sadhvi Jin Yasha
 424. Sadhvi Jinbala
 425. Sadhvi Jinrekha
 426. Sadhvi Jyoti Shree
 427. Sadhvi Jyoti Yasha
 428. Sadhvi Jyotsna Kumari
 429. Sadhvi Kailashvati
 430. Sadhvi Kala Prabha
 431. Sadhvi Kalpana Shree
 432. Sadhvi Kalplata
 433. Sadhvi Kalyan Mitra
 434. Sadhvi Kalyan Yasha
 435. Sadhvi Kamal Prabha
 436. Sadhvi Kamal Rekha
 437. Sadhvi Kamal Vibha
 438. Sadhvi Kamal Yasha
 439. Sadhvi Kan Kumari
 440. Sadhvi Kanak Rekha
 441. Sadhvi Kanak Shree
 442. Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh)
 443. Sadhvi Kanchan Kumari
 444. Sadhvi Kanchan Prabha
 445. Sadhvi Kanchan Rekha
 446. Sadhvi Kant Prabha
 447. Sadhvi Kanta Shree
 448. Sadhvi Karnika Shree
 449. Sadhvi Kartik Prabha
 450. Sadhvi Kartik Yasha
 451. Sadhvi Kartvya Yasha
 452. Sadhvi Karuna Prabha
 453. Sadhvi Karuna Shree
 454. Sadhvi Karunya Prabha
 455. Sadhvi Kaushal Prabha
 456. Sadhvi Keval Prabha
 457. Sadhvi Keval Yasha
 458. Sadhvi Khyat Yasha
 459. Sadhvi Kiran Yasha
 460. Sadhvi Kirti Prabha
 461. Sadhvi Kirti Shree
 462. Sadhvi Kirti Yasha
 463. Sadhvi Kirtilata
 464. Sadhvi Krishna Kumari
 465. Sadhvi Kul Prabha
 466. Sadhvi Kulbala
 467. Sadhvi Kumud Prabha
 468. Sadhvi Kumud Yasha
 469. Sadhvi Kundan Prabha
 470. Sadhvi Kundan Rekha
 471. Sadhvi Kundan Yasha
 472. Sadhvi Kunthu Shree
 473. Sadhvi Kushal Pragya
 474. Sadhvi Kushal Vibha
 475. Sadhvi Kusum Prabha
 476. Sadhvi Labdhi Prabha
 477. Sadhvi Labdhi Shree
 478. Sadhvi Labdhi Yasha
 479. Sadhvi Labhvati
 480. Sadhvi Laghav Prabha
 481. Sadhvi Laghima Shree
 482. Sadhvi Lalit Prabha
 483. Sadhvi Lalit Rekha
 484. Sadhvi Lalit Yasha
 485. Sadhvi Lalitkala
 486. Sadhvi Lok Prabha
 487. Sadhvi Lok Yasha
 488. Sadhvi Madan Shree
 489. Sadhvi Madhu Yasha
 490. Sadhvi Madhubala
 491. Sadhvi Madhulata
 492. Sadhvi Madhulekha
 493. Sadhvi Madhumati
 494. Sadhvi Madhur Prabha
 495. Sadhvi Madhur Yasha
 496. Sadhvi Madhurekha
 497. Sadhvi Madhurlata
 498. Sadhvi Madhusmita
 499. Sadhvi Mahima Shree
 500. Sadhvi Maitri Prabha
 501. Sadhvi Maitri Yasha
 502. Sadhvi Malay Prabha
 503. Sadhvi Malay Shree
 504. Sadhvi Malay Vibha
 505. Sadhvi Malay Yasha
 506. Sadhvi Malli Prabha
 507. Sadhvi Man Kumari
 508. Sadhvi Manan Yasha
 509. Sadhvi Manasvi Prabha
 510. Sadhvi Mandar Prabha
 511. Sadhvi Mandar Yasha
 512. Sadhvi Mangal Prabha
 513. Sadhvi Mangal Pragya
 514. Sadhvi Mangal Yasha
 515. Sadhvi Mani Prabha
 516. Sadhvi Manisha Shree
 517. Sadhvi Manju Kumari
 518. Sadhvi Manju Prabha
 519. Sadhvi Manju Rekha
 520. Sadhvi Manju Yasha
 521. Sadhvi Manjubala
 522. Sadhvi Manjul Yasha
 523. Sadhvi Manjula
 524. Sadhvi Manjula Shree
 525. Sadhvi Manogya Yasha
 526. Sadhvi Manu Yasha
 527. Sadhvi Mardav Shree
 528. Sadhvi Mardav Yasha
 529. Sadhvi Maryada Prabha
 530. Sadhvi Maryada Shree
 531. Sadhvi Maulik Prabha
 532. Sadhvi Maulik Yasha
 533. Sadhvi Mayank Prabha
 534. Sadhvi Mayank Yasha
 535. Sadhvi Menraya
 536. Sadhvi Meru Prabha
 537. Sadhvi Mimansa Prabha
 538. Sadhvi Mohan Kumari
 539. Sadhvi Mridu Yasha
 540. Sadhvi Mridul Yasha
 541. Sadhvi Mridula Kumari
 542. Sadhvi Mudit Prabha
 543. Sadhvi Mudit Yasha
 544. Sadhvi Mudita Shree
 545. Sadhvi Mukta Prabha
 546. Sadhvi Mukti Prabha
 547. Sadhvi Mukti Shree
 548. Sadhvi Mukti Yasha
 549. Sadhvi Mukul Yasha
 550. Sadhvi Mula
 551. Sadhvi Nagina
 552. Sadhvi Naitik Prabha
 553. Sadhvi Namra Prabha
 554. Sadhvi Namrata Shree
 555. Sadhvi Naveen Prabha
 556. Sadhvi Nay Shree
 557. Sadhvi Neeti Prabha
 558. Sadhvi Neeti Shree
 559. Sadhvi Nirbhay Prabha
 560. Sadhvi Nirmal Prabha
 561. Sadhvi Nirmal Yasha
 562. Sadhvi Nirnay Prabha
 563. Sadhvi Nirvan Shree
 564. Sadhvi Niyati Prabha
 565. Sadhvi Padamavati
 566. Sadhvi Pallav Prabha
 567. Sadhvi Pan Kumari
 568. Sadhvi Pan Kumari (Second)
 569. Sadhvi Pankaj Shree
 570. Sadhvi Param Prabha
 571. Sadhvi Param Yasha
 572. Sadhvi Parimal Prabha
 573. Sadhvi Pavan Prabha
 574. Sadhvi Piyush Prabha
 575. Sadhvi Prabal Yasha
 576. Sadhvi Prabha Shree
 577. Sadhvi Prabhat Prabha
 578. Sadhvi Prabhavana Shree
 579. Sadhvi Prabodh Yasha
 580. Sadhvi Prabuddh Yasha
 581. Sadhvi Prafulla Prabha
 582. Sadhvi Pragati Prabha
 583. Sadhvi Pragya Shree
 584. Sadhvi Pragyavati
 585. Sadhvi Prakashvati
 586. Sadhvi Pramila Kumari
 587. Sadhvi Pramod Shree
 588. Sadhvi Pranav Prabha
 589. Sadhvi Pranav Yasha
 590. Sadhvi Pranjal Yasha
 591. Sadhvi Pranshu Prabha
 592. Sadhvi Prashast Prabha
 593. Sadhvi Prasnna Prabha
 594. Sadhvi Prasnna Yasha
 595. Sadhvi Pratibha Shree
 596. Sadhvi Pratik Prabha
 597. Sadhvi Preksha Prabha
 598. Sadhvi Prerna Shree
 599. Sadhvi Priyvanda
 600. Sadhvi Pulkit Prabha
 601. Sadhvi Punam Prabha
 602. Sadhvi Punit Prabha
 603. Sadhvi Punit Yasha
 604. Sadhvi Punya Prabha
 605. Sadhvi Punya Yasha
 606. Sadhvi Purnima Shree
 607. Sadhvi Pushya Prabha
 608. Sadhvi Rai Kumari
 609. Sadhvi Raj Kumari
 610. Sadhvi Raj Shree
 611. Sadhvi Rajimati
 612. Sadhvi Rajul Prabha
 613. Sadhvi Rakesh Kumari
 614. Sadhvi Rakshit Yasha
 615. Sadhvi Ram Kumari
 616. Sadhvi Rama Kumari
 617. Sadhvi Ramavati
 618. Sadhvi Ramya Prabha
 619. Sadhvi Rashmi Prabha
 620. Sadhvi Ratan Shree
 621. Sadhvi Ratan Shree (Sri Dungargarh)
 622. Sadhvi Rati Prabha
 623. Sadhvi Ravi Prabha
 624. Sadhvi Riddhi Prabha
 625. Sadhvi Riddhi Shree
 626. Sadhvi Riju Prabha
 627. Sadhvi Riju Shree
 628. Sadhvi Riju Yasha
 629. Sadhvi Rijubala
 630. Sadhvi Rishabh Prabha
 631. Sadhvi Rishi Prabha
 632. Sadhvi Ritu Yasha
 633. Sadhvi Rohit Prabha
 634. Sadhvi Rohit Yasha
 635. Sadhvi Sadhana Shree
 636. Sadhvi Sagar Prabha
 637. Sadhvi Sahaj Prabha
 638. Sadhvi Sahaj Yasha
 639. Sadhvi Salil Yasha
 640. Sadhvi Sam Prabha
 641. Sadhvi Samadhi Prabha
 642. Sadhvi Samata Prabha
 643. Sadhvi Samata Shree
 644. Sadhvi Samatva Yasha
 645. Sadhvi Sambhav Shree
 646. Sadhvi Sambodh Yasha
 647. Sadhvi Samiksha Prabha
 648. Sadhvi Samiti Prabha
 649. Sadhvi Sampat Prabha
 650. Sadhvi Sampurn Yasha
 651. Sadhvi Samriddhi Prabha
 652. Sadhvi Samyak Prabha
 653. Sadhvi Samyktva Yasha
 654. Sadhvi Sanchit Yasha
 655. Sadhvi Sangeet Shree
 656. Sadhvi Sangh Prabha
 657. Sadhvi Sanghmitra
 658. Sadhvi Sangit Prabha
 659. Sadhvi Sankalp Prabha
 660. Sadhvi Sanmati Prabha
 661. Sadhvi Sanmati Shree
 662. Sadhvi Sanvar Prabha
 663. Sadhvi Sanvar Vibha
 664. Sadhvi Sanvar Yasha
 665. Sadhvi Sanveg Prabha
 666. Sadhvi Sanyam Prabha
 667. Sadhvi Sanyam Shree
 668. Sadhvi Sanyamlata
 669. Sadhvi Saral Yasha
 670. Sadhvi Saras Prabha
 671. Sadhvi Saraswati
 672. Sadhvi Satya Prabha
 673. Sadhvi Satyavati
 674. Sadhvi Saumya Prabha
 675. Sadhvi Savita Shree
 676. Sadhvi Shakuntala
 677. Sadhvi Shanta Kumari
 678. Sadhvi Shanti Prabha
 679. Sadhvi Shantilata
 680. Sadhvi Sharad Prabha
 681. Sadhvi Sharad Yasha
 682. Sadhvi Sharda Prabha
 683. Sadhvi Sharda Shree
 684. Sadhvi Shashi Prabha
 685. Sadhvi Shashirekha
 686. Sadhvi Shatabdi Prabha
 687. Sadhvi Sheel Yasha
 688. Sadhvi Sheelvati
 689. Sadhvi Shital Yasha
 690. Sadhvi Shivmala
 691. Sadhvi Shreshth Prabha
 692. Sadhvi Shreyas Prabha
 693. Sadhvi Shrut Prabha
 694. Sadhvi Shrut Yasha
 695. Sadhvi Shubh Prabha
 696. Sadhvi Shubhra Yasha
 697. Sadhvi Shubhvati
 698. Sadhvi Shwet Prabha
 699. Sadhvi Siddh Prabha
 700. Sadhvi Siddharth Prabha
 701. Sadhvi Siddhi Yasha
 702. Sadhvi Smit Prabha
 703. Sadhvi Som Prabha
 704. Sadhvi Som Shree
 705. Sadhvi Som Yasha
 706. Sadhvi Somlata
 707. Sadhvi Sudarshan Prabha
 708. Sadhvi Sudarshana Shree
 709. Sadhvi Sudha Kumari
 710. Sadhvi Sudha Prabha
 711. Sadhvi Sudhanshu Prabha
 712. Sadhvi Sulabh Yasha
 713. Sadhvi Suman Kumari
 714. Sadhvi Suman Prabha
 715. Sadhvi Suman Shree
 716. Sadhvi Sumangal Prabha
 717. Sadhvi Sumangla
 718. Sadhvi Sumati Prabha
 719. Sadhvi Sumedha Shree
 720. Sadhvi Sunanda Shree
 721. Sadhvi Suprabha
 722. Sadhvi Surabhi Prabha
 723. Sadhvi Suraj Kumari
 724. Sadhvi Suraj Prabha
 725. Sadhvi Suraj Yasha
 726. Sadhvi Surekha
 727. Sadhvi Surya Yasha
 728. Sadhvi Sushma Kumari
 729. Sadhvi Suvidhi Prabha
 730. Sadhvi Suvrata
 731. Sadhvi Suyash Prabha
 732. Sadhvi Swarna Rekha
 733. Sadhvi Swastika
 734. Sadhvi Swastika Shree
 735. Sadhvi Tanmay Prabha
 736. Sadhvi Tarun Prabha
 737. Sadhvi Tarun Yasha
 738. Sadhvi Tilak Shree
 739. Sadhvi Titiksha Shree
 740. Sadhvi Trishala Kumari
 741. Sadhvi Udit Prabha
 742. Sadhvi Udit Yasha
 743. Sadhvi Ujjwal Prabha
 744. Sadhvi Unnat Yasha
 745. Sadhvi Urmila Kumari
 746. Sadhvi Vaibhav Yasha
 747. Sadhvi Vandana Shree
 748. Sadhvi Vardhman Yasha
 749. Sadhvi Vasudha Shree
 750. Sadhvi Vasumati
 751. Sadhvi Veena Kumari
 752. Sadhvi Vibha Shree
 753. Sadhvi Vidhi Prabha
 754. Sadhvi Vidhyavati (First)
 755. Sadhvi Vidhyavati (Second)
 756. Sadhvi Vidit Prabha
 757. Sadhvi Vijay Kumari
 758. Sadhvi Vijay Prabha
 759. Sadhvi Vijay Shree
 760. Sadhvi Vikas Prabha
 761. Sadhvi Vimal Prabha
 762. Sadhvi Vimal Pragya
 763. Sadhvi Vinamra Yasha
 764. Sadhvi Vinay Prabha
 765. Sadhvi Vinay Shree
 766. Sadhvi Vinay Shree (Second)
 767. Sadhvi Vineet Prabha
 768. Sadhvi Vineet Yasha
 769. Sadhvi Vipul Yasha
 770. Sadhvi Vishad Pragya
 771. Sadhvi Vishal Prabha
 772. Sadhvi Vishal Yasha
 773. Sadhvi Vishrut Vibha
 774. Sadhvi Vivek Shree
 775. Sadhvi Yashodhara
 776. Sadhvi Yashomati
 777. Sadhvi Yog Prabha
 778. Sadhvi Yogkshem Prabha
 779. Sadhvi saral Prabha
 780. Sadhvi saurabh Yasha
 781. Sadhvi shashi Pragya
 782. Sadhvivarya Sambuddh Yasha
 783. Sadulpur
 784. Sagar
 785. Samadhi
 786. Samata
 787. Samatva
 788. Samdari
 789. Samiti
 790. Sangh
 791. Sanyam
 792. Saraswati
 793. Sardarshahar
 794. Satya
 795. Seva
 796. Seva Kendra
 797. Shahada
 798. Shraman
 799. Shukla
 800. Siddhi
 801. Sindhnur
 802. Sirsa
 803. Sisay
 804. Sri Dungargarh
 805. Sri Ganganagar
 806. Sujangarh
 807. Sumati
 808. Sunam
 809. Surat
 810. Suratgarh
 811. Swastika
 812. Tamkor
 813. Tapara
 814. Tapra
 815. Taranagar
 816. Telangana
 817. Terapanth
 818. Thane
 819. Tilak
 820. Titilagarh
 821. Tohana
 822. Tosham
 823. Trishala
 824. Tulsi
 825. Tusura
 826. Uchana
 827. Udaipur
 828. Udasar
 829. Umra
 830. Vandana
 831. Vapi
 832. Veena
 833. Vinay
 834. Yog
 835. sadhvi Mallika Shree
 836. sadhvi Nandita Shree
Page statistics
This page has been viewed 1873 times.
© 1997-2020 HereNow4U, Version 4
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

HN4U Deutsche Version
Today's Counter: