Upapātagati

Posted: 19.09.2016

The motion of a Jīva (soul) pertaining to kṣetra (space) and Bhava (birth), and nobhava (motion of Siddha, Paramāṇu etc.).

upapātaḥ- prādurbhāvaḥ, sa ca kṣetrabhavanobhavabhedāt trividhaḥ... upapāta eva gatirupapātagatiriti.

(Prajñā 16.24 Vṛ Pa 328)

References

Share this page on: