20.04.2016 ►Hiriyur/Ahmedabad/Faridabad/Delhi/Patna/Tohana ►Mahaveer Jayanti Celebrated

Posted: 21.04.2016
Updated on: 09.01.2018

Hiriyur/Ahmedabad/Faridabad/Delhi/Patna/Tohana: 20.04.2016

Mahaveer Jayanti Celebrated. Terapanth Yuvak Parishad, Jain Swetamber Terapanthi Sabha, Terapanth Mahila Mandal devoted their emotions towards Lord Mahaveer. All four sects of Jain community celebrated mahavir jayanti jointly.

Hiriyur.

Tohana-Sadhvi Ujjawal Kumari.

Patna.

Delhi-Muni Sumermal (Sudarshan).

Ahmedabad

Forbesganj-Sadhvi Ramkumari ji.

Malad (Mumbai)- Sadhvi Saraswati ji.

Siriyari-Sadhvi Kamal Prabha and Sadhvi Kirtilata.

Sirsa.

Share this page on: