07.03.2016 ►Kishanganj ►Acharya Mahashraman ►Acharya Mahashraman Announced Chaturmas After 152nd Maryada Mahotsava

Published: 09.03.2016
Updated: 09.01.2018

Kishanganj: 07.03.2016

His Holiness Acharya Mahashraman announced Chaturmas of Monks and Nuns after 152nd Maryada Mahotsava. The list is here-
* Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha-Siliguri
* Sadhvi Vidhyavati Second-koppal, Karnataka
* Muni Sukhlal ji Swami- Shyam Nagar, Jaipur
* Sadhvi Kanchan Kumari (Ladnun)-Bhivani
* Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh)-Bhilwara
* Sadhvi Sanyam Prabha-Rampura Phul
* Sadhvi Shree Nirvan Shree-Udhana
* Muni Kamal Kumar-Araria Court
* Sadhvi Ashok Shree-Oswal Bhawan, Shahdara, Delhi
* Sadhvi Punya Prabha-Amet
* Muni Bhupendra Kumar-Kelwa
* Sadhvi Ram Kumari Ladnun-Jodhpur
* Sadhvi Chandanbala-Jasol
* Muni Himanshu Kumar-Balotra
* Sadhvi Jay Prabha-Pilibanga
* Sadhvi Somlata-Bhayandar
* Sadhvi Sadhana Shree-Amrabadi (Ahemdabad)
* Sadhvi Labdhi Shree-Latur
* Sadhvi Kirti Lata-Udaipur
* Sadhvi Tilak Shree-Pachpadra
* Muni Jambu Kumar (Sardarshahar)-Sujangarh
* Sadhvi Saroj Kumari (Mumbai)-Towards Taranagar, Rajgarh

Sources
JTN
Edited by Shalu Chopra
Share this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. 152nd Maryada Mahotsava
 2. Acharya
 3. Acharya Mahashraman
 4. Bhawan
 5. Chaturmas
 6. Delhi
 7. JTN
 8. Jaipur
 9. Jambu Kumar
 10. Karnataka
 11. Kishanganj
 12. Labdhi
 13. Ladnun
 14. Mahashraman
 15. Maryada
 16. Maryada Mahotsava
 17. Mumbai
 18. Muni
 19. Muni Sukhlal
 20. Punya
 21. Rajgarh
 22. Ram
 23. Rampura Phul
 24. Sadhana
 25. Sadhvi
 26. Sadhvi Kanak Shree
 27. Sadhvi Kanchan Kumari
 28. Sadhvi Ram Kumari
 29. Sadhvi Saroj Kumari
 30. Sanyam
 31. Sardarshahar
 32. Shalu Chopra
 33. Taranagar
 34. Tilak
Page statistics
This page has been viewed 582 times.
© 1997-2021 HereNow4U, Version 4.06
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

HN4U Deutsche Version
Today's Counter: