14.02.2016 ►Jaipur/Udaipur/Ratlam/Petlawad/Surat/Vashi/Bhilwara/Balotra/Tohana ►Maryada Mahotsava Celebration

Posted: 21.02.2016
Updated on: 09.01.2018

Jaipur/Udaipur/Ratlam/Petlawad/Surat/Vashi/Bhilwara/Balotra/Tohana: 14.02.2016

152nd Maryada Mahotsava celebrated. Sadhu, Sadhvi, Shravak, Shravika expressed their feelings towards Terapanth Dharmsangh by dedicating melodious songs and speeches.

Under benign presence of Sadhvi Ramkumari ji at Kankariya.

Muni Dharmesh Kumar, Sadhvi Ashok Shree, Sadhvi Ratan Shree, Sadhvi Mangal Prabha, Sadhvi Satya Prabha.

Muni Harshlal ji.

Under benign presence of Muni Suresh Kumar Harnava.

Under benign presence of Muni Arhat Kumar ji.

Sadhvi Labdhi Shree ji

Under benign presence of Sadhvi Nagina Shree and Sadhvi Madhubala ji.

Sadhvi Shanta Kumari ji.

Sadhvi Kanak Rekha at Balotara.

Sadhvi Ujjwal Kumari ji.

Share this page on: