2015 ►Terapanth Chaturmas ►Saman & Samanis [English]

Posted: 07.11.2015

S.N.

Name

Native Place

Terapanth Serial

Two Month Stay

1

Saman Siddh Pragy

Ujjain

2

Bhilwara

Samani 61 In India

1

Samani Riju Pragya

Ladnun

43

Ladnun (JVB)

2

Samani Sthit Pragya

Ladnun

1

Ladnun (JVB)

3

Samani Madhur Pragya

Bhinasar

3

Ladnun (JVB)

4

Samani Kusum Pragya

Indore

4

Ladnun (JVB)

5

Samani Akshay Pragya

Tapra

14

Ladnun (JVB)

6

Samani Malli Pragya

Suratgarh

22

Ladnun (JVB)

7

Samani Chaitanya Pragya

Jhabua

25

Ladnun (JVB)

8

Samani Shubh Pragya

Ladnun

42

Ladnun (JVB)

9

Samani Charitra Pragya

Chennai

50

Ladnun (JVB)

10

Samani Shraddha Pragya

Bangalore

53

Ladnun (JVB)

11

Samani Manjul Pragya

Boraj

58

Ladnun (JVB)

12

Samani Him Pragya

Fatehgarh

60

Ladnun (JVB)

13

Samani Satya Pragya

Sri Dungargarh

61

Ladnun (JVB)

14

Samani Ruchi Pragya

Fatehgarh

73

Ladnun (JVB)

15

Samani Sangit Pragya

Titilagarh

110

Ladnun (JVB)

16

Samani Pavan Pragya

Jasol

112

Ladnun (JVB)

17

Samani Mridu Pragya

Taranagar

129

Ladnun (JVB)

18

Samani Shashi Pragya

Chennai

130

Ladnun (JVB)

19

Samani Amrit Pragya

Dhulia

132

Ladnun (JVB)

20

Samani Shreyas Pragya

Gangashahar

135

Ladnun (JVB)

21

Samani Manan Pragya

Gangashahar

136

Ladnun (JVB)

22

Samani Rohini Pragya

Samdari

146

Ladnun (JVB)

23

Samani Agam Pragya

Samdari

147

Ladnun (JVB)

24

Samani Gautam Pragya

Samdari

148

Ladnun (JVB)

25

Samani Vinay Pragya

Sardarshahar

157

Ladnun (JVB)

26

Samani Kshanti Pragya

Bhuj

185

Ladnun (JVB)

27

Samani Samyktva Pragya

Sujangarh

188

Ladnun (JVB)

28

Samani Amal Pragya

Pali

189

Ladnun (JVB)

29

Samani Sulabh Pragya

Jalana

191

Ladnun (JVB)

30

Samani Harsh Pragya

Daulatgarh

192

Ladnun (JVB)

31

Samani Bhaskar Pragya

Jasol

195

Ladnun (JVB)

32

Samani Kanti Pragya

Kalu

38

Tamkor

33

Samani Sheel Pragya

Ladnun

40

Tamkor

34

samani Hans Pragya

Jodhpur

66

Tamkor

35

Samani Punya Pragya

Asadha

77

Tamkor

36

Samani Arhat pragya

Sri Dungargarh

174

Tamkor

37

Samani Vipul Pragya

Samdari

102

Sujangarh

38

Samani Adarsh Pragya

Sindhikela

140

Sujangarh

39

Samani Mukul Pragya

Barmer

165

Sujangarh

Hariyana

40

Samani Sanmati Pragya

Udasar

41

Faridabad

41

Samani Jayant Pragya

Gangashahar

33

Faridabad

42

Samani Sambodh Pragya

Hansi

119

Panchkula

43

Samani Guru Pragya

Hansi

172

Panchkula

Punjab

44

Samani Jyoti Pragya

Nohar

26

Dhuri

45

Samani Manas Pragya

Kavas

118

Dhuri

Maharashtra

46

Samani Kamal Pragya

Titilagarh

68

Mumbai (Ghatkopar)

47

Samani Karuna Pragya

Bhuj

99

Mumbai (Ghatkopar)

48

Samani Suman Pragya

Pachpadara

168

Mumbai (Ghatkopar)

49

Samani Prashant Pragya

Sujangarh

80

Pimpri Chinchwad

50

Samani Khyati Pragya

Bhuj

199

Pimpri Chinchwad

West Bengal

51

Samani Nirvan Pragya

Jhabua

24

Siliguri

52

Samani Madhysth Pragya

Gangashahar

138

Siliguri

Assam

53

Samani Kanchan Pragya

Samdari

71

Silchar

54

Samani Rashmi Pragya

Samdari

145

Silchar

Orrisa

55

Samani Manju Pragya

Sardarshahar

20

Kesinga

56

Samani Swarn Pragya

Asadha

150

Kesinga

57

Samani Malay Pragya

Titilagarh

74

Cuttack

58

Samani Sanchit Pragya

Balotara

83

Cuttack

59

Samani Neeti Pragya

Nokha

190

Cuttack

Tamilnadu

60

Samani Vineet Pragya

Sardarshahar

36

Coimbatore

61

Samani Jagat Pragya

Udasar

81

Coimbatore

 

Abroad

62

Samani Bhavit Pragya

Samdari

17

New Jersy (USA)

63

Samani Sangh Pragya

Charwas

69

New Jersy (USA)

64

Samani Nirmal Pragya

Bav

23

Biratnagar (Nepal)

65

Samani Sharda Pragya

Biratanagar

90

Biratnagar (Nepal)

66

Samani Saumya Pragya

Sardarshahar

115

Biratnagar (Nepal)

67

Samani Jigyasha Pragya

Bhuj

173

Biratnagar (Nepal)

68

Samani Pratibha Pragya

Tamkor

32

London (UK)

69

Samani Pranav Pragya

Pachpadara

170

London (UK)

70

Samani Jin Pragya

Sardarshahar

78

London (UK)

71

Samani Unnat pragya

Bangalore

159

London (UK)

72

Samani Parimal Pragya

Samdari

75

Houston (USA)

73

Samani Maryada Pragya

Tapra

198

Houston (USA)

74

Samani Vikas Pragya

Kalu

125

Oralando (USA)

75

Samani Ratna Pragya

Titilagarh

163

Oralando (USA)

76

Samani Shukla Pragya

Chennai

131

Miyami

77

Samani Rohit Pragya

Asadha

151

Miyami

Saman-1
Samani-77
Total--78

Share this page on: