21.08.2015 ►Ichalkaranji ►Yuvati Conference Held by Terapanth Mahila Mandal

Posted: 21.08.2015

21.08.2015
Ichalkaranji

Terapanth Mahila Mandal organised Yuvati Conference in presence of Sadhvi Madhusmita at Terapanth Bhawan.

Sadhvi Swasth Prabha, Sadhvi Sahaj Yasha and Sadhvi Malli Prabha expressed their thoughts by song and speech. The program was started with Manglacharan by Mahila Mandal.21.08.2015.Ichalkaranji.Yuvati Conference.Terapanth Mahila Mandal

Share this page on: