Tirthankara Bhagawan Mahavira

Posted: 13.05.2015
Share this page on:

Author

Source/Info

Title: Tirthankara Bhagawan Mahavira
Artist: Gokuldas Kapadia
Publishers: Jain Sanskruti Kala Kendra & Shri Parshwa Padmavati Trust, Bombay

Tirthankara Bhagawan Mahavira 01